Bugün yayımlanan Resmi gazetede  bir çok eşyaya İlave Gümrük Vergisi getirildi.

Söz konusu listenin büyük bölümü üretim girdisi veya yatırım ürünlerini içeriyor.

Üstelik bu sefer söz konusu vergiler için yoldaki eşyaya yönelik bir istisna da yok! ❗️

Bu zor dönemde yerli üretim için çabalayan firmaların yola çıkan siparişlerini kapsayan ilave gümrük vergisi içeren liste için tıklayınız.

İlave gümrük vergisi gelen ürün ve Gtıp listesi 20200418-8 rg

RG Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf