İLK ÇEYREKTE RUSYA’NIN DIŞ TİCARETİ ARTTI: ABD TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE

Yılın ilk çeyreğinde Rusya’nın dış ticaret hacmi yüzde 16 artarak 217,8 milyar dolara ulaştı. Ancak dış ticaret fazlası 2020’e kıyasla yüzde 8.44 azaldı ve 41.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Federal Gümrük Servisi’nin verilerine göre bu dönemde ihracat yüzde 11,3 artışla 129,5 milyar dolar, ithalat yüzde 23,7 artışla 88,3 milyar dolar oldu. Rusya’nın dış ticaretinde yüzde 35,4’lük payla Avrupa Birliği ilk sırada. BDT ülkelerinin payı yüzde 12.


BDT dışı ülkeler arasında Rusya’nın ana ticaret ortakları, toplam dış ticaret rakamları ve hacimdeki artış şöyle:
Çin – 39,2 milyar dolar (+% 22,3), Almanya – 16.5 milyar dolar (+ %22,8), Hollanda – 12,4 milyar dolar (+ %11.7), ABD – 10,2 milyar dolar (+ %15,7), Türkiye – 9,1 milyar dolar (+ %22,5), Kore Cumhuriyeti – 9, 1 milyar dolar (+ %34,7) ), İtalya – 7,7 milyar dolar (+ %14.5), İngiltere  – 7,2 milyar dolar (+ %11,8), Polonya – 5,6 milyar dolar (+17,5 %), Fransa – 5,5 milyar dolar (+ %21,5).

haber.evrim.com

DAHA FAZLA

Kars Lojistik Merkezi’nde gümrükleme işlemi başlıyor

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattının önemli merkezlerinden olan Kars Lojistik Merkezi, önümüzdeki hafta içinde gümrükleme işlemlerine başlayacak.

AK Parti Kars Milletvekili, 65’inci Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, birinci etabı tamamlanan Kars Lojistik Merkezi’nde gümrükleme işleminin bir hafta içinde başlayacağını söyledi. 19 hat üzerinde, 400 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Kars Lojistik Merkezi’nin birinci etap ve demir yolu bağlantısı, tamamlanıp faaliyete geçti. Yapımına 2017 yılında başlanan ve merkez geçici kabulünün ardından, 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren taşıma ve trafik işlemlerine açılan Kars Lojistik Merkezi’nde gümrükleme işlemlerine de hafta içinde başlıyor.

Kars Lojistik Merkezi’nin 21 Mayıs itibarıyla fiilen hizmete başladığını söyleyen Milletvekili Ahmet Arslan, gümrükleme işlemlerinin de bu hafta içerisinde burada yapılacağını söyledi. Kars Tren Gar’ında gümrükleme işlemi yapılmayacağını hatırlatan Arslan, “Dolayısıyla ister Orta Asya ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelen trenler, ister batıdan Türkiye üzerinden gelip Orta Asya’ya gidecek trenler olsun bütün bu trenlerin gümrükleme işlemleri Kars Lojistik Merkezi’nde yapılacak. Bu çok önemli bir şey. Yani Kars merkezinde Kars Tren Gar’ının da yükünü artırmadan, sıkıntıya sokmadan Kars Lojistik Merkezi’nde bu işlemin yapılacak olması çok önemli ve çok değerli. Bunun için hem Ticaret Bakanlığımıza hem de Kars Lojistik Merkezi’nde hizmet verecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BTK, 2021 YILININ İLK 5 AYINDA 230 TREN VE 260 BİN TON YÜKE HİZMET ETTİ

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu başlarken, Azerbaycan ve Gürcistan’la projeyi yürütürken özellikle Kazakistan’ın, Çin’in de bu projenin paydaşı olacağını düşündüklerini ve onlarla birlikte yol aldıklarını hatırlatan Arslan, “Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki; açıldığı 3 Kasım 2017’den bugüne kadar yaklaşık 900 trene ve yaklaşık 1 milyon ton yüke hizmet etmiş. Aslında önemli bir tarihteyiz, açıldığı günden bugüne 1 milyon ton yüke hizmet etmesi çok değerli, çok kıymetli. Farklı bir memnuniyetimiz ise yük miktarı her sene ikiye katlıyor, bu sene de daha ilk 5 ayda, Haziran ayı başı itibarıyla yaklaşık 230 tren ve 260 bin ton yüke hizmet etmiş durumda. Yani yılın üçte birinde bu rakamı yakalamışsak inşallah yılın tamamında bir rekorla bu devam edecek” dedi.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE DEMİR YOLU PROJESİ HERKESİN İMDADINA YETİŞTİ’

Pandemi döneminde de uluslararası geçişler ve taşımacıların kısıtlandığı bir ortamda Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun herkesin imdadına yetiştiğini vurgulayan Arslan, “Çünkü ham maddenin ve mamul maddenin kesintisiz sürmesi gerekiyordu. Hele ki ülkemizin ihracatının rekor kırdığı bir dönemde gerçekten Bakü-Tiflis-Kars çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Gelelim Kars ve Lojistik Merkezi’ne; tabi Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bundan sonra her sene katlayarak yük taşımaya başlayacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hazırlıkları yapıyor. İnşallah uluslararası yolcu taşımacılığına da başlayacak. O yüzden Kars böyle bir merkez olunca da haklı olarak Lojistik Merkezi artık çok daha önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Lojistik merkezimizin altyapısını zaman zaman sizlerle takip etmiştik. Bitti, artık hizmet veriyor ve bu bizim için ve uluslararası taşımalar anlamında da çok önemli ve çok değerli” diye konuştu.

İSTİHDAM KONUSU 2’NCİ ETAPLA BİRLİKTE HAYATA GEÇİRİLECEK

Karslıların lojistik merkezinin oluşturacağı istihdamı da çok yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen AK Parti Milletvekili Arslan şunları söyledi:

“Şunu ifade edeyim; altyapıyla birlikte trenler gümrükleme işlemleri de dahil, Kars Lojistik Merkezi’nden hizmet alıyor ama Kars Lojistik Merkezi’nin bir de şu an Bakanlığımızla beraber takip ettiğimiz 2’nci etabı var. İkinci etap çalışmaları yürüyor. Çalışmalarıyla birlikte lojistik merkezinin içinde insan gücüne dayalı çalışmalar başlayacak, asıl istihdam o zaman oluşacak. Dolayısıyla istihdamı biz ikinci etapla birlikte bekliyoruz ve hemşerilerimiz de inşallah ikinci etapla birlikte, artık yüzlerle değil, belki binlerle ifade edilen bir istihdam imkanına kavuşmuş olacaklar. O yüzden hemşerilerimiz biraz daha sabırlı olsunlar, trenlerin lojistik merkezine girdiğini görünce, ‘bunlar 500-1000 kişi istihdamından bahsetmişti artık 500 kişi, 1000 kişi işe başlayacak’ zannetti. Biraz sabretsinler, ikinci etapla, üst yapılarla birlikte fiilen lojistik merkezinde yük hareketi, üretim olduğu zaman inşallah istihdam da çok ciddi bir şekilde artacak ve gelecekte çok daha büyük rakamları konuşuyor olacağız. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Gümrükleme işlemlerinin de 1 hafta içinde Kars Lojistik Merkezi’nde yapılacak olması çok değerli. O yüzden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

LOJİPORT

gumrukmusaviri.net

DAHA FAZLA

FATURA BEYANI

EK IV

 

 

Fatura Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe uyarlama

İşbu belge (gümrük onay No: …) ([1]) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli ([2]) maddeler olduğunu beyan eder.

 

Bulgarca uyarlama

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №  … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход … (2).

 

İspanyolca uyarlama

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

 

Çekçe uyarlama

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

 

Danimarkaca uyarlama

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).

 

Almanca uyarlama

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

Estonca uyarlama

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 

Yunanca uyarlama

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).

 

İngilizce uyarlama

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

 

 

Fransızca uyarlama

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2)).

 

İtalyanca uyarlama

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

 

Letonca uyarlama

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

 

Litvanca uyarlama

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra  …(2) preferencinès kilmés prekés.

 

Macarca uyarlama

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

 

Maltaca uyarlama

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

 

Hollandaca uyarlama

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

 

Lehçe uyarlama

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

 

Portekizce uyarlama

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

 

Romence uyarlama

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. … (1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā  … (2).

 

Slovence uyarlama

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

 

Slovakça uyarlama

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

 

Fince uyarlama

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

 

İsveççe Uyarlama

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… [3]

(Yer ve Tarih)

 

………………………………………………….[4]

 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

[1] “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

[2] Ürünlerin menşei belirtilmelidir. Fatura beyanı bütün veya kısmi olarak Ceuta ve Melilla menşeli ürünlere ilişkin ise ihracatçı bunu beyanın yapıldığı belge üzerinde “CM” sembolü ile göstermelidir.

[3] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

[4] İhracatçının imzasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

DAHA FAZLA

Ambar Kodları ve Antrepo Kodları

Gümrük Ambar Kodları ve Antrepo Kodları

Atatürk Havalimanı ve AHL Gümrük Müdürlüğü’nün 07 Nisan 2019 tarihinde taşınması nedeniyle; ithalat, ihracat, transit ve antrepolardan yapılacak gümrük işlemlerinde Yeni Havalimanındaki antrepo kodları değişmiş olup, antrepo kodlarının yanlış girilmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Yeni havalimanında uygulanması gereken antrepo kodlarından bazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Alıntı: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

 

 

Ticaret Bakanlık sitesinden alınan ambar kodları aşağıdaki gibidir. Doğruluğunu mutlaka ilgili gümrük idaresinden yapmayı ihmal etmeyiniz.

Not: Bilgilendirme amaçlıdır bağlayıcılık taşımaz.

Ambar Kodu Ambar İsmi Gümrük Kodu Gümrük İsmi
A0002 EKOL ULUSŞLARARASI TİC. A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0004 İNT.İNTERNAS NAK.TURİZM A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0005 OMSAN LOJİSTİK A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0006 ANAHTAR ANTREPO TİC. LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0008 OBDAN SİSTEM ANTREPOCULUK VE TAŞ.TİCARET A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0009 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0010 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0011 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0012 BAYSALLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC. VE SAN. A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0014 METİN GRUP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0015 HIZ ANT. ULUS. TAŞ. GÜM. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0016 İMSER LOJİSTİK HİZMETLER VE TİCARETA.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0017 TLS LOJİSTİK ANONİMŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0018 GRUP GÜMRÜKLEME 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0019 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A0022 ÇOBANTUR TURİZM TİC.VE NAK.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0025 SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0039 TEKSİM TEKSTİL SAN.VE  TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0043 SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0051 AKSA JENERATÖR SANAYİ A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0052 HERMES GLOBAL LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKE 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0054 ATAKLAR ULUS.NAK.TURZ.TİC.VE SAN.AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0055 BALNAK NAK.DEP.DAĞ.HİZMET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0056 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0057 DEPAŞ DEPOLAMA VE DAĞ. HİZMET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0061 ERŞEN ULUS.TAŞ. VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0063 FES ELEKTRONİK ALETLER SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0065 HOROZ LOJİSTİK KARGOHİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0066 İMER DIŞ TİC. İNŞ.VE TURİZM SINAİ YAT.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0067 TUR-NAS KARGO TAŞIMACILIK TİC. LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0068 KARDEMİR ULUS.NAK.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0071 KUHNE UND NAGEL NAK.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0072 MARS LOJİSTİK ULUSL.TAŞ DEPOLAMA DAĞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0077 PİRAMİT İNŞ.DEPOCULUK SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0079 SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0081 SCHENKER ARKAS NAK.VE TİC. A.Ş.-3 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0082 SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0083 SIRNAK DEPOLAMA VE DAĞITIM NİZ.NAKLİAŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0085 SITTNAK ULUS.NAK.A.Ş.-2 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0086 S SİSTEM LOJİSTİK HİZM.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0087 UTI TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0090 TRANSALKIM ULUSLARARASI NAK VE TİCLTD ŞTİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0091 TÜRKSPED MEHMET PİR MİLLETLERARASI NAK.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0093 ULUSOY DEPOLAMA HİZ.LTD.ŞTİ.E TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0096 STS TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0097 YENİ ANTALYA TRANSPORT VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0098 YOUNGTÜRK NAK.TİC.LTD. ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0099 İHLAS GENEL ANTREPOCULUK VE NAK.TİC.AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0101 ELMAS NAKLİYE VE KOMİSYONCULUK SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0102 ELMAS NAKLİYE VE KOMİSYONCULUK SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0104 UMAT UMUMİMAĞAZALAR T.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0105 SCHENKER ARKAS NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0106 BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0107 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0113 THY A.O. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
A0114 TOROS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0115 TOROS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0117 MARTAŞ MARMARA EREĞLİSİ LİMAN TESİSLERİ A.Ş 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0120 GÖKBORA ULUS.NAK.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0123 YAPKİM YAVUZLAR PL.KİM.SAN.TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0124 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
A0127 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 2 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
A0128 GÖK-BORA ULUS.NAK.TİC.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0130 ÖRTAŞ DEPOLAMA OTOMOTİV SAN VE TİC AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0135 BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPO TAŞIMACILIK TİC.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
A0141 TOTAL OIL TÜRKİYE AŞ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0142 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0143 LİKİT KİMYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0146 ARÇELİK A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A0147 T.C.POSTA VE TELGRAFTEŞKİLATI GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351700 MANİSA GÜMRÜK MÜD.
A0149 DÜNYA GÜM. MÜŞAVİRLİK NAK.TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0150 ALIŞAN ULUSLARARASITAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0151 ÇOBANTUR NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.-1 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0153 ÇOBANTUR NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.-3 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0154 ÇEMSAT ÇELİK MAMÜLLERİ YATIRIM VE PAZ AŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0155 GL ULUSLARARASI NAKLİYAT VE LOJİSTİKMETLERİ TİC.LTD. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0157 CAM PAZ.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0158 POLİPORT KİMYA SAN.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0163 BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0164 ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0167 MANAV SOĞUK HAVA TES.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0169 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0171 SAMSUN AKARYAKIT DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0172 AK- TAŞ DIŞ TİCARETA.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0174 YILPORT KONTEY TERMİVE LİMAN İŞLETMEAŞ 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0175 ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMLERİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0180 DHL WORLWIDE EXPRESS TAŞ.TİC.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0181 HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZ. TİC. A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0182 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0183 YILPORT KONTEY TERMİVE LİMAN İŞLETMEAŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0184 ALEMDAR DİLİSKELESİ LİMAN İŞLET.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0185 GÖK-BORA ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0187 ÜN AR ULUS.NAK.TİC.A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0188 SOLVENTAŞ TEK.DEP.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0189 SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0191 DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0192 DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0194 BERKE KİMYEVİ MAD.NAK. TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0195 TRAKYASANAYİA.Ş 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0198 TURNAK NAK.TİC.LTD.ŞTİ 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
A0199 DESTEK ANTR.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0202 TOROS TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.A1 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0203 P.T.T. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0204 UMAT UMUMİMAĞAZALAR T.A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0205 GÜBRETAŞ GÜBRE FAB.T.A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0206 TACİRLER UMUMİ DEPOCULUK VE TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0207 EXPEDİTORS İNTERNATIONAL TAŞIMACILIKVE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0208 ÇARIKSIZ İNŞ.TİC.VESAN.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0210 BAŞAK LOJİSTİK DAĞ. HİZM. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0212 EGE GÜBRE SAN.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0214 ELF-SELYAK PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİM. PAZ. A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0215 YUDUM GIDASANAYİ VE TİCAREANONİM ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0219 DDY İşletmesi İzmir Bölge Müdürlüğü 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0222 PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN.İŞL.A.Ş.(TANKLAR) 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
A0223 PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN.İŞL.A.Ş.(TANKLAR) 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
A0224 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A0226 TCDD LİMAN İŞLETMESİ MÜD. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0227 ER-MAN GÜL SOG. HAVA DEP.ANT.SU ÜRÜN. GIDA LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0229 ASBİR ANTREP. KONTEYNER NAK İNŞ. TURSAN VE TİC A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0230 SHENKER ARKAS TAŞ.TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0234 MOBİL OİL T.A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
A0235 SPRINTERS DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0236 EKOL ULUSLAR.TAŞ. A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0242 ATAKLAR ULUS.NAK.TURZ.TİC.VE SAN.AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0243 ÇEKİSAN DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
A0247 ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN. A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0248 TCDD 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0249 ÖZKÖSEOĞLU ISI SAN VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0250 BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0251 ASSAN DEMİR VE SAC SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0254 ÜNİLEVER SAN.TİC.TÜRK A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0255 GLASCO İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0260 ÖZ SAYGIN NAK.OTOPARK BÜRO KIR.ANT.LOJ.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0261 PROFİLO TELRA ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A0262 ULUSAL LOJİSTİK ANT-REPO HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0265 DEPAŞ DEPOLAMA VE DAĞITIM HİZ.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0268 ULUSAL LOJİSTİK ANT.HİZM.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0269 İHLAS GENEL ANTREPO NAK.VE TİC. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0270 ÇAĞDAŞLAR MÜŞAVİRLİK İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0273 TUR TRANSİT LOJİSTİKHİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
A0276 PET-LİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0277 SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0278 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI-10 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
A0284 ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİC.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0287 BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0289 ŞAHİNLER MET.SAN.TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0290 DOĞRUER ULUS.NAK. VE DIŞ TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0291 SELAMOĞLU NAK. VE TİC. A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0292 TOTAL OIL TÜRKİYE AŞ 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0293 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0295 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0296 AMBARLI DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0297 ÇEKİSAN DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0298 RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0299 ERŞEN ULUS.TAŞIMACILIK TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0300 ZAFER NAK. GÜM.MÜŞAV.SİG.ARAC.TİC.LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0301 BAŞAK LOJİSTİK DAĞITIM HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A0304 EGEMEN NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0306 SITTNAK ULUS.NAK.A.Ş.-3 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0308 NOKTA DEPOLAMA A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0309 ÇAĞDAŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ NAK.HAYVAN VE ORM. ÜR. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0311 UMAT UMUMİMAĞAZALAR T.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0312 CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0313 KARDEŞLER GALVANİZ SAC.SAN. VE ANT.HİZM. VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0314 VESTEL ELEKTRONİKSAN.VE TİC.A.Ş. 351700 MANİSA GÜMRÜK MÜD.
A0315 LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0318 GÖKBORA ULUS.NAK.TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0320 ELASTRON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0323 ERLER MÜŞAVİRLİK DIŞ TİC.NAK.GÜM.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0324 NARİN BYS DIŞ TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0325 ELZEM ULUS.NAK.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0326 VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0329 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0330 YILPORT KONTEYNER TERM. VE LİMAN İŞLT. A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0332 ULUSTRANS ULUS.TAŞ.A.Ş 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0333 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0334 HAYAT HOLDİNG A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0337 ANADOLU ULUS.TİC.VE TAŞIMACILIK A.Ş.-2 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0340 SITTNAK ULUS.NAK.A.Ş.-2 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0342 ÜNKAR BEYNELMİNEL NAKL.ANT.VE LOJ.HİZM.TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0343 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0344 HEMA END.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A0345 SCHENKER ARKAS NAKLİVE TİC.A.Ş. 353200 İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0347 KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0349 TNT INTERNATİONAL EXPRESS TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0350 KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0351 ÇOBANTUR NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0352 ORTADOĞU TEKS.TİC. VE SAN. AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0353 EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0357 ELZEM ULUSLARARASI NAK.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0359 MAS TAŞIMACILIK VE DAĞ.SİST.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0360 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0361 EGE GÜBRE SAN.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0362 TÜRKER LOJİSTİK TAŞ. VE DESTEK HİZ.SAN.TİC.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0364 S.SİSTEM LOJ.HİZM.A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
A0365 GAZİ METAL MAMÜLLERİ SANAYİ TİC. A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0366 HAYAT HOLDİNG A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0370 ÇARIKSIZ İNŞAAT TİC. VE  SAN. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0373 URARTU İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
A0375 BEYAZIT ANTREPOCULUK NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ. 650100 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650100
A0376 F.U.İTH.İHR.VE PET.URN.SAN.TİC.A.Ş. 1 650100 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650100
A0377 F.U.İTH.İHR.VE PET ÜRN.SAN.TİC.A.Ş. 2 650100 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650100
A0378 GLOBAL İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
A0379 HAKAN GIDA VE SANAYİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0380 NARPA NARİN DIŞ TİC. A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0381 GLASSCO DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A0382 İNCİ LOJ. DAĞ.DEP.GEMİ ULUSL.TAŞ.TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0384 TEKSİM TEKSTİL ANTREPOCULUK SAN.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0386 ALTINBAŞ PETROL VE TİC. A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0387 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0389 ATAŞ ANADOLUTASFİYEHANESİAŞ 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0394 TEKNOTAŞ ULUSLARARASI NAK.VE TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0396 GÖKBORA ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0397 BETZ ULUSLARARASI TAŞ.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0401 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0403 İLÇE TAŞIMACILIK A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0404 YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TURİZM TİC.A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0405 BP GAZ A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0406 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0408 İDÇ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0409 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0410 AKDEM TARIM ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0412 OMSAN LOJİSTİK A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0413 EDA DIŞ TİCARET ULUSLARARASI TAŞ.TİCLTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0414 HAKAN NAK.İLAÇ KARGO DEP.GÜM.ANTR.İŞLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0416 DOĞRUER ULUSLARARASINAK.VE DIŞ TİCAŞ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0417 SAKARYA POSTA İŞLEME MERKEZİ 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0418 EDA DIŞ TİC.ULUS.TAŞ.VE LOJ.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0419 HAYAT HOLDİNG A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0420 GÜNEYDOĞU ULUS.NAK. VE PAZ.A.Ş.-2 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0421 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0427 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0428 EGEMEN NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. -(2) 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0429 CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0430 LİDER DEPOCULUK NAK.MAD.İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0432 ULUSAL LOJ.ANTREPO HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0436 SCHENKER ARKAS NAK. VE TİC. A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0438 ACE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0439 ULUSAL LOJİSTİK ANT.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0440 CEYNAK-CEYHAN NAK.PETROL TURZ.İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0443 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0444 MARMARA UN SAN. A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0446 EKOL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0448 SAKAOĞLU LOJİSTİK HİZM.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0449 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0451 OMSAN LOJİSTİK A.Ş 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0452 KORUMA KLOR ALKALİ SAN. TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0453 SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A0455 NİLÜFER LOJ. GENEL VE ÖZEL ANTR.NAK.VE GÜM.HİZ.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0457 MARDAŞ MARMARA DENİZİŞL.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0459 GÜBRETAŞ GÜBRE FAB.T.A.Ş. 2 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0461 KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0462 CAS ANTREPO NAK. GÜMR. İTH. İHR. A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
A0463 KUHNE UND NAGEL NAK.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0466 CAN ULUS. AĞIR NAK. ANT. VE OTOV. TİC. LTD. ŞTİ. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0467 BORUSAN LOJİSTİK DAĞ. DEP. TAŞ. TİC. A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0468 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0469 BUMERANG LOJİSTİK TAŞIMACILIK DA.DE.Hİ.VE Tİ.LTD.ŞTİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A0472 CAS ANTREPO NAK. GÜMR. İTH. İHR. A.Ş. 161100 BURSA TEKSTİL İHTİSAS GÜM. MÜD.
A0473 CAS ANTREPO NAK. GÜMR. İTH. İHR. A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0474 MARS LOJ. ULUSLARARASI TAŞ. DEP. DAĞ. TİC. LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0475 MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ.VE TİC AŞ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0479 SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA A.Ş. 2 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0480 SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0481 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0482 GEFCO TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0483 ÇEKOKLAR NARENCİYE TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0484 İZGİN DEPOLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0485 ALMO PETROL ÜRÜN. ANTR. VE LOJ. HİZM. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0486 CWT DEPOLAMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRK 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0487 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0490 EXPRESS INTERFRACH ULUSLARARASI TAŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0491 ROTA LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0492 AGİLİTY LOJİSTİK TAŞANT.DEP.HİZ.GIDATEKS.SAN.TİC.LTD 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0494 GÜNEYDOĞU ULUSLARARASI NAK. PAZ. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0495 MEHMETOĞLU İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0501 GLOBAL SİSTEM ANTREPO TİC. LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0502 ÖZ NAKLİYAT KARA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0504 BORUSAN LOJİSTİK DAĞ. TAŞ. VE TİC. A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0506 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0507 CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0510 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0511 YÜRÜR ANTREPO İNŞAAT TURZM TAAH. VE TİC. LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0512 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. -2 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0513 TOPEKS DAĞ. PAZ. TUR. SAN. A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0514 İLÇE TAŞIMACILIK A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0515 TORUNLAR GIDA SAN. TİC. A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0516 T.C.POSTA VE TELGRAFTEŞKİLATI GENELMÜDÜRLÜĞÜ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0517 ÜNKAR BEYNELMİNEL NAKL.ANT.VE LOJ.HİZM.TİC.A.Ş. (YANICI) 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0518 KAHRAMANLI ULUSLARARASI NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0519 ISTANBUL ELYAF VE İPLİK SANAYİİ 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0520 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
A0521 AVRUPA ANAHTAR ANTREPO TİC LTD.ŞTİ 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0523 ICTT CANEKS ANTREPODAĞITIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0524 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
A0528 ROTA LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0529 ZÜLFÜKARLAR KİMYEVİ MAD İTH.İHR.DEP.A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0531 MAĞDENLİ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. 331400 BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331400
A0532 KAHRAMANLI ULUSLARARASI NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0534 ÖZ NAKLİYAT KARA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0535 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0537 RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0538 BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0539 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş.-1 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0540 KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0545 A.A.K.GIDA SANAYİ VEDIŞ TİCARET A.Ş.-1 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0546 EGE GÜBRE SAN A.Ş.-1 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0549 MOTOIL ULUSLARARASITAŞIM VE PETROLÜRÜN DENİZ A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A0550 EXPEDİTORS İNTERNATIONAL TAŞIMACILIKVE TİC.A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
A0552 ROTA LİMAN HİZM. SAN.  A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0553 ALIŞAN ULUSLARARASITAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0554 ALIŞAN ULUSLARARASITAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0557 ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0558 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0559 FES ELEKTRONİK ALETLER SANAYİ VE TİCA.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0560 KARADENİZ LPG DEPOLAMA VE DENİZ TERMİNALİ TİC.A.Ş. 610400 GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0561 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0562 BEDİR ULUSLAR ARASINAKLİYAT TİC.LTDŞTİ. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
A0563 ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0564 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0565 ÇOBANTUR NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.-4 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0566 EGEMEN OTO KİRALAMATURİZM TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0567 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A0568 EGE GAZ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0570 KARGO LOJİSTİK ANTREPO MAKİNA VE KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0572 HÜNER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0573 MER-TUR OTOMOTİV VETAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0575 ÇELİKPAN ISI SİST MAK MET OTO TURİZMTİC.VE PAZ.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A0576 İNTERPOST GIDA TURİZM İNŞ.KAR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0577 ŞEN-SEL ULUS.NAK.LOJHİZ.KIR.HED.EŞYATRZ.ARAÇ AL.SAT. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0578 POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0579 POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0580 AKDEM TARIM ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0581 ANKARA ANTREPO İŞLETMELERİ TAŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0582 İHLAS GENEL ANTREPOCULUK NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0585 ALTINBAŞ PETROL VE TİC.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0586 PRİSTA OIL YAĞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0587 ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİCARET A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0588 TACİRLER UMUMİ DEPOCULUK VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0589 MARTAŞ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TARIMÜRÜN.TEKS.SAN.VE 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0590 SIRNAK DEPOLAMA VE DAĞITIM NİZ.NAKLİAŞ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0592 EYÜP LOJİSTİK ULUSLARARASI KARA VE DENİZ NAK.A.Ş. 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0593 ALP ATEŞ GÜBRE İNŞAATAAH.NAK.GIDA İTİHR.SAN.VE LTD.Ş 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0595 TENET LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0596 BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0598 TAMTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK GÜM VE TİC.LTD.ŞTİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0599 SLD DEPOLAMA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİT LİMİTED ŞİRKET 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0600 BERK MUZ-MEYVE VE TARIM ÜRÜNL.ÜR.PAZ.DIŞ TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0602 EKOL LOJİSTİK A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0604 KATOEN NATIE LOJISTIK A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0605 HEDEF LOJİSTİK HİZMELERİ A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0606 TORUNLAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0607 AKCA LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0608 EGEMEN NAKLİYAT SANVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0609 DURAYLAR ANTREPO LOJİSTİK VE ULUS NAK LTD ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0610 SİENZİ LOJİSTİK ANTREPO VE DIŞ TİC.LTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0611 ASTEK CAM METAL NAK.ANT.LOJ.HİZM.SANVE DIŞ TİC.LTD.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0612 GÖK-BORA ULUSLARARASI NAK.VE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0614 GAT LOJİSTİK YATIRIMLARI SAN.VE TİCARET AŞ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0615 HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0617 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A0618 THE SHELL COMPANY OFTURKEY LTD.TÜRKİYE ŞB.(MRZ.LONDR 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0620 BİLKAR ULUSLARARASINAK.TURİZM VE GÜM.DIŞ TİC.LTD.ŞT 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0621 AVES LOJİSTİK PAZARLAMA VE DAĞITIM DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 210600 İPEK YOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210600
A0623 SULTAN ANTREPO VE DIŞ TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A0624 İDEAL ANTREPO MÜŞAVİRLİK KİMYA BOYAD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0625 ÖZGE GIDA SAN. DIŞ TİC. VE ANTREPOCULUK LTD. STİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A0626 BEYAZIT ANTREPOCULUK NAK. VE TİC.A.Ş. 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
A0628 ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A0629 ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A0997 MERKEZİ MED ANTREPOSU 067777 MUHTEST1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0998 MERKEZİ GGM ANTREPOSU 068888 GGMTEST2 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A0999 MERKEZİ DENEME ANTREPOSU 068888 GGMTEST2 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1675 LOTUS ANTREPO LOJ.VETAŞ.HİZM. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1676 OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1678 GÜLPORT LİMAN HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
A1680 AKTİF  ANTREPO LOJİSTİK TEKSTİL VE GIDA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1682 THE SHELL COMPANY OFTURKEY LTD.TÜRKİYE ŞB.(MRZ.LONDR 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1683 DAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1684 LOGITUR LOJİSTİK HİZMETLERİ TİÇ LTDŞTİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1686 ÇELİK MOTOR TİCARETA.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1688 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 610400 GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1689 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1690 BORUSAN LOJİSTİK DAĞDEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A1691 UNİREP KİMYA VE KAĞIT SAN VE TİC A.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1692 OMSAN ULUS.NAK.SAN.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1693 A.A.K.GIDA SANAYİ VEDIŞ TİCARET A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1694 RE LOJİSTİK HİZMETLERİ DEPOCULUK ANTREPOCULUK NAKLİYAT VE OTO KİRALAMA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1695 ANIT DEPOLAMA HİZMETLERİ LOJ.NAK.TİCLTD.ŞTİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1696 KÖYLÜS TARIM VE GIDAMAK.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1697 TOROS TARIM SAN. VETİC. A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1699 AS DENİZCİLİK ANTREPO VE LOJİSTİK A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1700 POLİPORT KİMYA SAN.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1701 POLİPORT KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1703 KITA DEPOLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİTİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1706 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1707 TCDD İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1708 ANTİK DANTEL SANAYİTİCARET A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A1709 KAHRAMANLI U.ARASINAK SAN TİC LTDŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1711 ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİCARET A.Ş 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1712 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
A1713 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A1714 GENCOLAR GÜMRÜK MÜŞVE MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A1715 ULUSAL LOJİSTİK ANT-REPO HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1717 EGEMEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
A1721 ÇELİK MOTOR TİCARETA.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1722 A.A.K.GIDA SANAYİ VEDIŞ TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1723 ELÇEOĞLU TEKSTİL İNŞGIDA VE TİC LTDŞTİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1724 DİCLE GIDA VE TARIMÜRÜN.SAN. VE TİCLTD.ŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1726 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1728 EXPEDİTORS İNTERNATIONAL TAŞIMACILIKVE TİC.A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
A1729 SELAMOĞLU NAK.TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1730 SER-PORT YAĞ SAN.VE DEP.TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1731 UMAT UMUMİMAĞAZALAR T.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1732 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1733 İMER DIŞ TİC. İNŞ.TUR.SINAİ YAT. LTD. ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1736 LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1737 AKBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN.VE TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1738 ASYA NAKLİYAT 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1739 ASYA NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. 331000 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1741 ESEN ULUS. NAK. TİC.LTD.ŞTİ. 331000 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1742 ESEN ULUSL. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1743 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1744 İSTANBUL EKSPRES NAK. VE TİC. A.Ş. 331000 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1745 İSTANBUL EKSPRES NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1746 İZMİR DEMİRÇELİK SAN. A.Ş. 1 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A1747 İZMİR DEMİRÇELİK SAN. A.Ş. 2 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A1748 KÜHNE NAGEL NAKLİYATLİMİTED ŞİRKETİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1751 ÖZGÜR NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1752 S SİSTEM  LOJİSTİK HİZMETLER AŞ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1754 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
A1756 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
A1757 ASSAN TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1758 NAB YAPI İNŞAAT TAAHÜT İŞLERİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1759 GÜLER ULUSLAR ARASI NAKLİYE DEPOCULUK ANTREPOCULUK VE TERCÜME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1761 EKOL LOJİSTİK ANONİMŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1763 ROTA LİMAN HİZMETLERİ SANAYİ ANONİMŞİRKETİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1764 BİRTAŞ TAŞIMACILIK LOJİSTİK DES.DEP.HİZ.DIŞ TİC.LTD. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1765 MATRİKS LOJİSTİK DIŞTİCARET ANONİM ŞTİ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1766 VEMEY GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1767 EGEMEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1768 TLS LOJİSTİK ANONİMŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A1769 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1770 SULTAN ANTREPO VE DIŞ TİC.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A1771 AKPORT TEKİRDAĞ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A1772 DEMİR LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1773 OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1774 UZMANLAR DEPOLAMA DAĞITIM HİZMETLERİLTO.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A1775 GKS ANTREPO VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLER LTİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1776 İNCİ LOJİSTİK DAĞ.DEP.GEM.ULUS.TAŞ.VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A1778 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1779 FASDAT GIDA DAĞITIMSAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1780 NERGİS PETROL MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1781 SELTAŞ GÜMRÜK MÜŞ.VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
A1782 ULUSAL LOJİSTİK ANT-REPO HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1784 ASTEK CAM METAL NAK.ANT.LOJ.HİZM.SANVE DIŞ TİC.LTD.Ş 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A1786 İKİEL GIDA PAZARLAMATEKSTİL İNŞAAT TLOJİ.SAN.VE TİC. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1788 ATAKO ULUSLAR.TAŞIMADENİZ.VE TİCARETLTD ŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A1789 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1791 EMS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1792 BURSA GÜMRÜK ANTREPONAKLİYAT LTD.ŞTİ 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A1793 ALATLI ULUSLARARASINAKLİYAT VE DIŞTİCARET LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1794 ZET FARMA LOJİSTİK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A1796 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A1797 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A1798 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1799 ÇÖZÜM ANTREPO VE DEPO İŞLETMECİLİĞİTİC. LTD. ŞTİ. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A1800 RİPORT RİZE LİMANI İŞLETMESİ YATIRIMA.Ş. 610200 RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1801 MELTEM ULUSLARARASITAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
A1803 OKUTUR TUR.SAN TİC AŞ 610200 RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1804 BOZKURT PLASTİK ARDİARDİYECİLİK VE TAŞIMACILIK LTD.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1805 İKİEL GIDA PAZARLAMATEKSTİL İNŞAAT TLOJİ.SAN.VE TİC. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1806 BORUSAN LOJİSTİK DAĞDEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A1807 BÜTANGAZ A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A1808 FRİGOLOG NAKLİYE DEPOLAMA DAĞ.TAŞ.VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A1809 KORUMA TEMİZLİK A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3705 S SİSTEM  LOJİSTİK HİZMETLER AŞ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3706 UNİLEVER SAN.VE TİC.A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A3707 BASF POLİÜRETAN SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
A3708 ELMAS GRUP LOJİSTİK.TAŞ.DEP.DAĞ.VE T.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A3709 HOROZ LOJİSTİK KARGOHİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3711 BAMESA ÇELİK SERVİS.SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3712 ARKOZA TURZ.DIŞ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
A3713 DOĞUŞ ANTREPO ENTEGRLOJİSTİK HİZ.TİCLTD.ŞTİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3714 KADOOĞLU PETROLCÜLÜKTAŞ.TİC.SAN.İTH.VE İHR.A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3715 CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN.A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3716 AYDIN MEMİŞ BAKLİYATHUBUBAT GIDA SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3717 TAŞPA ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK.VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3718 MERSİN UN SANAYİ VETİC LTD ŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3719 BARAN-SA İTH.İHR.SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
A3720 CEVA LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3722 SCHENKER ARKASNAKLİYAT VE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3723 ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A3724 ÖZGE GIDA SAN. DIŞ TİC. VE ANTREPOCULUK LTD. STİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3726 ULUSAL LOJİSTİK ANT-REPO HİZM.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3727 KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİİ A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A3728 YENİ ANTALYA TRANSPORT VE TİCARET A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3729 ENİSA ENERJİ TİCARETGRUP LİMİTED ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
A3730 İNTERPORT LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3731 TEMİZKAYA ANTREPOCULUK TİCARET LİMİTİRKETİ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3732 EGEMEN OTO KİRALAMATURİZM TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3733 SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARETLTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
A3734 SELAMOĞLU NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3735 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3737 ALTINKILIÇLAR GIDASANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A3738 ANTALYA POSTA İŞLEMEMERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
A3739 ULUSOY DEPOLAMA HİZ.LTD.ŞTİ.E TİC.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3740 SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARETLTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3741 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
A3742 PRİSTA OİL YAĞ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3743 GÜLER ULUSLARARASI NAKLİYE DEP.ANT.VE TER.HİZ.LTD.ŞT 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A3744 İTT LOJİSTİK ANTREPOCULUK TAŞIMACILIC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3745 ETHEM ETHEM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3746 AKPORT ANTREPO HİZMETLERİ VE MADENCİSAN.DIŞ TİC.LTD. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A3747 İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A3748 CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A3749 T.C.POSTA VE TELGRAFTEŞKİLATI GENELMÜDÜRLÜĞÜ 210100 DİYARBAKIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210100
A3750 GEMPORT GEMLİK LİMANVE DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
A3751 NARPAK NARENCİYE PAKETLEME PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3753 İSKENDERUN GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3754 MAT AKPORT ANTREPOLARI LOJİSTİK VE İAN.TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A3756 PERKA ANTREPO TİC.LTD.ŞTİ 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A3757 RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3758 SCHENKER ARKASNAKLİYAT VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
A3759 TMA TRANSCOTİNENTALULUSLARARASI NAK.TİC.VE GÜM.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
A3760 TUR TRANSİT LOJİSTİKHİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
A3761 AVES DEPOCULUK VE ANTREPOCULUK HİZM.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3762 AKDENİZ KİMYA SANAYİVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
A3763 ULUSOY DEPOLAMA HİZ.LTD.ŞTİ.E TİC.LTD.ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3764 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3765 TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3766 MER-ÇİM İNŞAAT GIDATEKSTİL PETROKİMOLAMA SAN.VE TİC 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3767 İSTANBUL ANTREPO TAŞIMA VE LOJİSTİKETLERİ TİC.LTD Ş 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
A3768 SERTTAŞLAR DIŞ TİCARET A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3769 SAS ZİRAAT VE HAYVANCILIK TİCARET VESANAYİ LİMİTED Ş 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3770 AKDEM TARIM ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3771 AVES DEPOCULUK VE ANTREPOCULUK HİZM.A.Ş. 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3772 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3773 GS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3774 CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3775 ARMADA GIDATİC.SN.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3776 TEMİZKAYA ANTREPOCULUK TİCARET LİMİTİRKETİ 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3777 BORUSAN OTOMOTİV İTH.VE DAĞITIM A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3778 YAPKİM YAVUZLAR PLASTİK VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
A3779 AS SÖNMEZ GIDA SANAYTİCARET LİMİTEDŞİRKETİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
A3783 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜPAKET MÜDÜRLÜĞÜ 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
A3918 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA 331400 BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331400
A9999 TEST LOJİSTİK DENEMELERİ VE DENEYİMLERİ A.Ş. 066666 GGMTEST1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0004 GAZİ METAL MAMÜLLERİ SAN VE TİC LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0005 KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0006 ZÜLFİKARLAR KİM. MAD.İTH.İHR.VE DEP.AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0007 TOROS TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. B1 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0011 TCCD YOLLARI İŞL. SAMSUN LİMAN İŞL. MD. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0013 ZÜLFİKARLAR KİMYEVİMADDELER İTH.İHRVE DEPOCULUK A.Ş 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0018 EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
B0021 TP PETROL DAĞITIM A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0022 MARMARA DONDUR.GIDAVE SOĞ.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
B0024 TOROS TARIM SAN. VETİC. A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
B0025 HARMANSAN İNŞ.NAK.PET.HIRD.İTH.İHRSAN VE TİC.LTD.Ş 210300 NUSAYBİN GÜMRÜK MÜD.-210300
B0026 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. 331400 BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331400
B0136 BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C0001 SİF OTOM.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0002 ORTADĞU RULMAN SAN.VE TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0003 GÜRİŞ İHR.İTH.PAZ.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0004 GÜNMAK GÜNDÜZ MAK.VE METAL SAN.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0005 GÜNMAK GÜNDÜZ MAK.VE METAL SAN.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0006 BİLTEPE İNŞ.YAPI ELEM. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0007 TEK TÜRKİYE ELEKT. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0008 POLATLI MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0009 MESA MESKEN SN.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0010 SA*SAN SAĞLIK MALZ.PAZ.LTD.ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0011 ERKUNT SANAYİ ANONİMŞİRKETİ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0012 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0013 HEMA DİŞLİ SAN.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0014 ASÇELİK İNŞ.SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0015 DONNA GİYİM SAN VE TİC A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0016 TURK TELEKOM MAL. DAİRESİ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0018 SAMUR HALILARI SN.VE T.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0019 ANK.BÜYÜKŞEHİR BELD.ASKİ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0020 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FB.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0038 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 061300 KIRIKKALE O.A.R. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0039 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 061300 KIRIKKALE O.A.R. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0066 MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0071 TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNALARI 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0074 SAMUR HALILARI SAN.TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0075 SA-SAN SAĞLIK MAL. PAZ. LTD. ŞTİ. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0076 PARK TEKNİK ELEKTRİK MAD.SAN VE TİC. A.Ş 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0077 DONNA GİYİM SAN. TİC. A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0097 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0117 TOPRAK KAĞIT SAN. A.Ş. – 1 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0118 TOPRAK KAĞIT SAN. A.Ş. – 3 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0151 SÖNMEZ PAMUKLU SAN.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C0221 SAMUR HALILARI SAN. T.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0225 TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAK. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0226 SAMUR HALILARSANAYİ VE TİC.A.Ş 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0228 PETLAS LASTİK SANAYİVE TİCARET A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0229 ORTADOĞU RULMAN SAN.VE TİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0230 MOBİL OİL TÜRK A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
C0258 KARSU TEKSTİL SANAYİVE TİCARET A.Ş 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0261 SARAY HALI ANONİM ŞİRKETİ 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0268 HESFİBEL FİBER OPTİKELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0269 OTOSER OTOM. MAK. SAN. T.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0271 TAM-ET VE ET MAM. GIDA SAN. T.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0272 YATAŞ YATAK VE YOR. SAN. A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0275 BOYTAŞ MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0276 HES KİMYA SAN. T.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C0284 LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
C0290 M.K.E.K. (ELMADAĞ) 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0291 M.K.E. KIRIKKALE ANTREPOSU 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0292 M.K.E. ANKARA ANTREPOSU 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0293 M.K.E ELMADAĞ ANTREPOSU 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0302 ASİLÇELİK SAN. VE TİC.AŞ. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C0303 COMPONENTA DÖKTAŞ DÖ ÖKÜMCÜLÜK TİCARSANAYİ ANONİM Şİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C0305 COMPONENTA DÖKTAŞ DÖ ÖKÜMCÜLÜK TİCARSANAYİ ANONİM Şİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C0314 ERİŞSAN BETON VE KUM SAN. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0341 AKEL TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C0353 GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0410 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN VETİC.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C0419 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C0435 CONTEK KLİMA SANVE TİC. A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C0442 ÇUKUROVA İTH.VE İHR.TÜRK A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C0449 TEMSA TERMOMEKANİK SAN TİC. A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C0596 ORGANİK KİMYA SANAYİİ VE TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0605 PROCTER AND GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş. 2 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0606 PROCTER AND GAMBLE TÜKETİM MALLARI SAN.A.Ş. 3 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0615 AMCOR FLEXIBLES İST.AMBALAJ SANAYİ VCARET A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0629 ORGANİK KİMYA SANAYİİ VE TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0632 SARAL İNŞ.KOLL.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0636 MERCANSOY DIŞ.TİC.VE TURİZM SAN.TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C0654 CHT TEKSTİL KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0668 KALEPORSELEN ELEKTROTEKNİK SANAYİ A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0675 ÖZTİRYAKİLER MADENİEŞYA SANAYİ VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0685 FRİGOTERM SOĞ.CİH.VE AKS.İTH.DAH.TİC.FİKRET AKDOĞAN 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0710 TÜMERDEM TİC. HASAN AYDIN TÜMERDEM 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0712 FLOGAZ KİMYEVİ MADDEMAKİNA SANAYİ VETİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0763 ALTINYILDIZ MENSUCATVE KONF.FABRİKALARI A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0781 YILDIZ GALVANİZ SAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0782 TERMAL ELEKTRONİK VEDEVRE ELEMANLARISAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0799 SE OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C0839 TOYOTASA SABANCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0867 İRAN H.Y. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0918 YALOVA ELYAF VE İPLİK SAN.TİC.A.Ş. – 1 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0922 VURAL TEKS.VE KONF.SAN.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C0927 MERMERLER OTOMOTİV TAŞ.TUR.TEKS.İNŞ.GIDA VE PAZ.A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0934 AKSA AKRİLİK KİMYA VE SAN.A.Ş. 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0935 AKSA AKRİLİK KİMYA VE SAN.A.Ş. 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0948 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0962 SWISS İNTERNATIONALAİR LINES LTD(MEİSV) TÜR.İST.ŞUB 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C0985 KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİİ A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1014 ÇUKUROVA ÇELİK A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1016 KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİİ A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1025 DALAN KİMYA END.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1090 PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
C1151 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1171 AZMÜSEBAT ÇAKMAK VETIRAŞ BIÇAĞI SANVE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1183 GOODYEAR LASTİKLERİT.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1184 GOODYEAR LASTİKLERİT.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1201 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1208 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1214 BASF TÜRK KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1219 YAŞAR YAŞAR BOYA VE KİMYA SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1222 MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1223 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1226 KROMAN ÇELİKSAN AŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1229 TUYUTASA 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1235 KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1249 EKSEN MAKİNA SANAYİİTİCARET A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1250 TATKO DIŞ TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1251 PİMAŞ PLASTİK İNŞAATMALZEMELERİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1299 ÇELİKKORD A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1316 İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1323 ÇOLAKOĞLU METALURJİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1333 ÇELİK MOTOR TİCARETA.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1335 KİBAR DIŞ TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1347 TOTAL OİL A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1349 SOLVENTAŞ TEK DEP.A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1353 BAYKUR GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1355 ALCIN ALIM.ÇİNKO MAD.TİC.SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1357 SOLVENTAŞ TEK.DEP.HİZM.A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1358 DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1403 TOROS TARIM SAN. VETİC. A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C1421 BOSSA TİC VE SAN İŞLETMELERİ TÜRK AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1464 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1520 GROUPE SEB İSTANBULEV ALETLERİ TİCARET A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1523 ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1524 DESTİNA TEKSTİL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1540 KALE BALATA OTOMOTİVSANAYİ VE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1553 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA TİT A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1568 BOTECH ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1578 HEMA TRW OTOMOTİV .DİREKS.SİST.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C1581 MAGNEZYUM VE METAL TOZLARI ENDÜSTRİVE TİCARET A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C1585 ÖZ-ÜN ELEK. BAKIR MAM. SAN. A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C1589 YÜNSA YÜNLÜ SAN.VETİC.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C1591 YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇ.SAN.TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C1593 LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
C1601 ALTINYILDIZ MENSUCATVE KONF.FABRİKALARI A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1602 KOTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1603 BBB BEYMEN BOĞAZİÇİ ALBOY MAĞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1611 GRUNDIG ELOKTRONİK A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1614 BSH KÜÇÜK EV ALETLERİ SAN.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1616 DEMAL OTOGAZ SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1623 GÜLERÇİN KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1625 HAYAT KİM.SAN.A.Ş.-2 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1626 HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBA. A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1629 MEDYA PARK YAYINCILIK SAN.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1630 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1632 OYNURDEN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1636 TEKPAR KİM.MAD.SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1639 TOZMETAL TİCARET VESANAYİ A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1642 SANTEM ENDÜSTRİ KONUT SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1646 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1664 TURTAŞ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1670 LEVENT KAĞIT SANAYİVE TİCARET A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C1676 EDİRNE GİYİM SAN.A.Ş 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1713 KORDA KAĞIT PAZ.VE TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1714 YEL TENEKE KUTU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1719 MARMARA POLİMER VE TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1724 SİMGE ANTALIS KAĞITSANAYİ VE TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1732 LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C1737 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C1738 H.A. TÜMERDEM 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1755 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOP.BİRLİĞİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C1757 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOP.BİRLİĞİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C1763 AKÇANSA ÇİMENTO SAN. TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1769 EGO ELEKTRİKLİ ALETLER SAN.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C1778 KARSAN OTOM.SAN.TİC.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1780 KEMİTAŞ KİM.END.MALZ.İM.TİC.A.Ş. 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
C1782 MAİS MOTOR.ARAÇ.İMAL.SAT.A.Ş. 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
C1783 MAİS MOTOR.ARAÇ.İMAL.SAT.A.Ş. 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
C1785 MAGNETİ MARELLİ MAKO ELEK. SAN. TİC. A.Ş. 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
C1789 AGD TEKS.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 161100 BURSA TEKSTİL İHTİSAS GÜM. MÜD.
C1791 NESTLE GIDA SAN.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1796 KORTEKS MENS.SAN.TİC.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C1802 RUDOLF DURANER KİM.MAD.TİC.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C1807 BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C1808 LİDER KAĞITÇILIK SANAYİ VE DIŞ TİC.AŞ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1811 GEMLİK GÜBRE SANAYİANONİM ŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1813 ARCELORMİTTAL AMBALAJ ÇELİĞİ SAN.TİC 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1814 MKS MARMARA ENTEGREKİMYA SAN.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1816 FAURECİA POLİFLEKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1822 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C1823 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C1824 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C1828 PULCRA KİMYA SANAYİVE TİCARET A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1829 TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARETA.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1837 EFTAŞ ELEKT.FOTO.TİC.SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1839 KROMTEL SAN VE TİCLTD ŞTİ 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1841 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN VETİC.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1843 SEMAK MAKİNA TİC VESAN LTD ŞTİ 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1845 BUDİNOKS PASLANMAZ ÇELİK TİC.VE SAN. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1855 COMPONENTA  DÖKÜMCÜLÜK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 351700 MANİSA GÜMRÜK MÜD.
C1861 ATLAS COPCO MAKİNALARI İMALAT A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1862 NESTLE GIDA SAN.A.Ş.(1) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1863 CONTEK KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1864 PABALK KİM.MAD.TİC.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1870 APERAM PASLANMAZ ÇELLİK SAN.VE TİC.A 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1874 ÇUKUROVA İTH.VE İHR.TÜRK A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1881 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1882 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1883 MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1885 MOBİL TÜRK A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C1887 ALTINMARKA GIDA SAN.TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C1889 ORMO YÜN İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C1896 EBC ECZACIBAŞI BEİRSDORF KOZ.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1897 ACARER METAL SAN VETİC AŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1900 METALSAC TİCARET VESANAYİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1907 PULVER KİMYA SANAYİVE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1909 ROZAK DEMİR PROFİL TİCARET VE SANAYİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1912 ASSAN DEMİR SAÇ SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1914 ASSAN DEMİR VE SAC SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1916 KROMÇELİK SAN.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1920 UNİKON METALURJİ VEKİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1924 MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1925 KİMAR KİMYASAL ARA MADDELER SAN.VE TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1929 DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1938 HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1942 SAFRAN BOYA VE KİMYA SAN.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1948 COATCOİL BOYALI METAL ÜRETİM PAZ.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1959 SAFRAN BOYA VE KİMYASANAYİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1963 MUTAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1964 BORDEM BORU VE ÇELİKÇEKME SANAYİ VETİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1967 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ  SAN..TİC.A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1971 GENTAŞ GENEL METAL SAN.TİC.A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1978 TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1981 NİSSAN OTOMOTİV A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1983 TEMSA GLOBAL SANAYİVE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1986 HYUNDAİ-ASSAN OTOM.SAN.TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1989 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1993 KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETİM SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1995 ORTAKLAR OTOMOTİF LTD.ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C1996 SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2007 DALSAN ALÇI SAN.VE TİC.A.Ş.-2 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2012 ODAK İNŞ.MÜH.MAD.SAN.TİC.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C2014 TURK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2015 İZOPOLİ YAPI ELEM.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2018 TEKFEN GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PAZARLAMA A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2022 SİLVAN SAN.A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C2024 TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2025 SERLOK SERVİS LOJ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2027 BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SANAİİ TİCARET A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
C2029 GÜNEY SAN VE TİC AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2030 ADVANSA SASA POLYESTER SAN. A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2031 WAVİN TR PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKE 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2032 BOSSA TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2033 PAKSOY TİC SAN AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2034 AMYLUM NİŞASTA SAN VE TİC AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2036 YÜKSEL TEKSTİL SAN VE TİC AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2037 PETROL OFİSİ A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2039 ÇUKOBİRLİK Ç.OVA KOOP. BİR. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2042 UNİMETAL SAN TİC AŞ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2044 MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2045 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2046 ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZ.VE YATIRIM A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2047 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2048 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2049 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2050 FORT OTOMOTİV SAN. AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2052 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2053 TÜRK KABLO A.O. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2054 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2057 OLMUKSA İNTER. PAPER SABANCI AMB. SAN.VE TİC. AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2059 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2060 GOODYEAR LASTİKLERİT.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2061 PAK GIDA ÜRETİM PAZ.AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2062 AS GIDA ÜRETİM VE PAZ. AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2064 GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2065 TORBAPAK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2074 HES HACILAR ELEK. SAN. T.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C2080 MANYESMAN BORU ENDÜSTRİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2081 TOROS TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.C1 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2082 TOROS TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.C2 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2085 KÖMÜR DAĞITIM VE PAZ.LTD.ŞTİ. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2087 ATAKAŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2088 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2092 GÜBRETAŞ GÜBRE FAB.T.A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2094 GÜBRETAŞ GÜBRE FAB.T.A.Ş.-2 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2101 GENAŞ GENEL EŞYA MAĞ.TUR.TİC.A.Ş. 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2102 GENAŞ GENEL EŞYA MAĞ.TUR.TİC.A.Ş. 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2103 YILDIZ KİMYA san tes tic A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2104 PETROL OFİSİ A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2109 CENK DENİZCİLİK GÖZETİM LİMAN HİZM. LTD. ŞTİ. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2110 PAK GIDA ÜRETİM VEPAZARLAMA A.Ş 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2114 BAHÇIVAN GIDA SAN.TİC.A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C2117 TOFAŞ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2120 AS GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA AŞ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2121 BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C2122 ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2130 TOPRAK SERAMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. – 3 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2131 BRITISH AIRWAYS PLC. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2136 KARS KARPER PEYNİR VE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2139 MABEL ÇİKOLATA KAKAOVE ŞEKERLEME SANAŞ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2145 SÜPER KARBON ENERJİ MAD.SAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2147 MOBYDİCK DENİZCİLİK KUMAN.İTHALAT İHR. LTD.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2157 EMPA PAZARLAMA A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2159 FORUM ELEK. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2167 MOBİL OİL TÜRK A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2169 BETİNOKS PASLANMAZ ÇELİK SAN.VE DIŞTİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2171 FRITO LAY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2172 KENT GIDA MADDELERİSAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2173 LUFTHANSA ALMANHAVA YOLLARI A.ŞTÜRKİYE ŞUBESİ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2175 AİR FRANCE FRANSIZ HAVAYOLLARI AŞ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2180 ÖZ MAKTAŞ ÖZ ALTIN MAKİNA OTO SAN VE TİC.A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2182 AK ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C2187 TEKFEN ENDÜSTRİ TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2188 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-4 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2189 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-5 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2190 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-8 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2192 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-1 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2197 ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş. 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2198 ROM MADENİ YAĞ. VE KAT SAN.TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2202 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLERİSAN.VE TİC.LTD.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2203 SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C2204 DEMİRSAÇ GALVANİZ TİCARET VE SANAYİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2211 ARBEL BAKLİYAT HUHUBAT SAN.VE TİC.AŞ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C2212 SAFİ KATI YAKIT SAN. VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2215 YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C2216 ORTA ANADOLU TİCARETVE SANAYİ İŞLETMESİ T.A.Ş. 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C2219 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş -2 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2223 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş – 7 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2225 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-12 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2228 EREĞLİ DEMİR VEÇELİK FAB.T.A.Ş. 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2229 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-16 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2231 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş -18 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2232 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-19 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2233 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-20 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2239 SÜPER KARBON ENERJİ MAD. SAN. VE TİC. AŞ. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C2241 EGE GÜBRE SAN. AŞ. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C2246 BORUSAN OTOMOTİV İTH.VE DAĞITIM AŞ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2247 AZİM PAZARLAMA VETİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2254 ERG İNŞ.TİC.VE SAN.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2263 MEDYA KAĞITÇILIK A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2267 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2273 KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2275 FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2278 EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB.T.A.Ş.-11 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
C2284 BORUSAN OTOMOTİV İTH.VE DAĞITIM A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2285 MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2287 OLCAY KAĞITÇILIK TİC. VE SAN.A.Ş.-2 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2289 WYETH İLAÇLARI A.Ş.-1 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2292 MERCEDES BENZ TURK A.Ş.-1 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2299 METAL MARKET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRK 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2300 EMSLAND NİŞASTAVE KİMYA SANAYİTİCARET A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2308 COCA_COLA İÇECEK A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C2310 AZİM PAZ.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2316 MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. 061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2320 DOĞAN DIŞ TİC.VE MÜMESSİLLİK A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2324 ANADOLU ISUZU OTO.SAN.VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2326 GİMAŞ KUMANYACILIK SAN.VE TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2329 TEKFEN ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2330 ESTRAK TRAKTÖR OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2333 TOYOTA PAZARLAMA VESATIŞ A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2336 DER-TEM İTH.İHRVE PAZ.ŞTİ 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2338 ALFA DENİZCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2340 CENTUR TURİZM İTH.İHR.TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2342 BAMESA ÇELİK SERVİS.SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C2344 ÜÇLER GEMİ İŞL.İNŞ.SAN.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2346 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş 161700 İNEGÖL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2347 ATLAS ULUSLARARASI KUMANYACILIK  TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2352 ER KÖMÜR PAZ.MADENCİLİK DENİZCİLİK TURİZM VE TİC.A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2355 MACO GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARETLTD.ŞTİ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2358 MONET TURİZM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 351000 ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2365 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2366 FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2368 TUSAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2371 HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2375 ŞENER TEKSTİL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2377 TST ORGEM DEN. VE GEMİ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2380 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2381 SARAR GİYİM TEKSTİL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2383 BERİCAP KAPAK SANAYİİ LTD.ŞTİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2384 CROWN BEVCAN TÜRKİYEAMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2386 NOVA NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2387 NOVARTİS SAĞLIK GID.VE TAR.ÜRN.SAN.TİC.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2389 LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2390 OLSAN PAZARLAMA VE DIŞ TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2392 YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2393 PLASTİFORM PLASTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C2396 TIRSAN TREYLER SANAYİ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2398 ASAŞ ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2399 ASAŞ ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2401 SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2402 SUZUKI OTOMOBİL PAZ.VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2404 DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2405 ANKARA TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ (1) 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
C2408 SUN TURİZM İNŞ.TEKS.SAN.TİC.A.Ş. 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2411 DİMESGIDA SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2412 KTM KİMYEVİ MADDELERİTHALAT İHRACATSAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2413 ERÇELİK HADDECİLİKLTD ŞTİ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2417 YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TUR.TİC.A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C2419 ATTARLAR GÜBRE PAZ.A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C2421 ÇALIŞKAN İÇ VE DIŞ TİCARETSANAYİ A.Ş 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C2423 ATAKAŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2425 TORUNLAR GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C2427 NOVARTİS SAĞLIK GIDAVE TARIM ÜRÜNL.SAN.VE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2429 EREGE METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C2433 MAN KAMYON VE OTOBÜSTİCARET A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
C2435 TÜRKKABLO MAMULLERİ TEVZİİ GIDA TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2438 HAVİ LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2440 A.B.C.DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2441 ALBATROS ULUSLAR.KUMANYACILIK TAŞIM.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2444 İSTANBUL KUMANYACILIK PAZARLAMA TİCLTD ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2445 ULUSLARARASI ÇOCUK ÇARŞILARI A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2446 TOYOTA PAZARLAMA VESATIŞ ANONİM ŞİR 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2448 FLOKSER TEKSTİL SAN. VE  TİC. A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2449 ODAK İNŞAAT MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2450 DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
C2453 ODAK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2454 GEMAŞ A.Ş. 220200 KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜD.
C2455 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2457 SCHMOLZ BİCKENBACH ÇELİK A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2459 YEL TENEKE KUTU SAN. TİC. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2460 OTOYOL SANAYİ A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2461 ECZACIBAŞI BAXTERHASTANE ÜRÜN.SANVE TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2464 SPECTRUM IMPORT EXPORT LDT.ŞTİ. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2470 BİRLİK BAHARAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C2471 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2473 ELECTROLUX DAYANIKLITÜKETİM MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2474 GÜNTUR GÜNEŞ REKLAM VE TURZ.SAN. TİC.A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C2475 KARBON ARAY ENERJİ MAD. NAK. SAN. TİC.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C2476 REİSOĞLU İPLİK MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C2481 RAMATEKS DIŞ TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2482 MAKİNA TAKIM END A.Ş 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C2483 VELOMOTO İTH. İHR. NAK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2484 LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD.ŞTİ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2485 AİRFEL ISITMA VE SOĞUTMA SİS SAN VETİC A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2490 COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2503 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2504 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2505 İNTER EKSPRES HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C2508 ODAK İNŞAAT MÜHN. MADN. SAN. TİC. A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C2517 ROZAK DEMİR PROFİL TİCARET VE SANAYİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2524 NUMİL GIDA ÜRÜNLERİSANAYİ VE TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2531 TORBAPAK MADENCİLİKSAN.VE TİC.A.Ş. 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2534 BELDEYAMA MOTORLU VASITALAR SAN.VE TİC.A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2535 SANOVEL İLAÇ SAN.VETİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C2539 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2542 BAĞFAŞ A.Ş. (FOSFAT 2) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2543 BAĞFAŞ A.Ş. (AMONYUM SULFAT) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2544 BAĞFAŞ A.Ş. (FOSFAT 1) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2545 BAĞFAŞ A.Ş. (AMONYAK) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2546 BAĞFAŞ BANDIRMA GÜBRE FAB.A.Ş.(KÜKÜRT) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2547 BAĞFAŞ A.Ş. (MAMÜL MADDE) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2551 AKÜN A.Ş. (DİKEY) 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2552 BULSAN KİMYA SAN. A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2553 KULA YAĞ VE EMEK YEM SAN. TİC. A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2555 ETİBOR A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2558 AKKİM KİMYA SANAYİİ AŞ 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2559 AKSA AKRİLİK KİMYA VE SAN.A.Ş. 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2560 AKTOPS TEKSTİL SANAYİ AŞ 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2561 TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C2562 ABC DIŞ TİCARET A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2565 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2566 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2567 KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2568 KALEVİT ROCA SANİTER SERAMİK A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2570 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIMSAN.A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2571 İÇDAŞ ÇELİK ENJ.TERS. VE ULAŞIM SAN.A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2572 F.D. GEMİ KUMANYACILIK TUR. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
C2574 BOTAŞ BORU HATLARI İLE TAŞIMA S.Ş. 331400 BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331400
C2575 BİRLİK OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C2577 ANADOLU RULMAN İMAL.SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2578 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİİVE TİCARET A.Ş. 411700 KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411700
C2579 ALTUNAYAR ULS.GID.TAR.KUM. VE BİL. SİS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 351800 KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2583 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş.-1 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C2587 SÜPER KAUÇUK SAN.A.Ş-1 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C2589 IŞIL İTHALAT İHRACATMÜMESSİLLİK A.Ş.-1 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C3504 GENERAL MOTORS TÜRKİYE LİMİTED ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3506 POLİBAK PLASTİK FİLMSAN.VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3507 PARK PANEL İTH.İHR.İNŞ.TAAH.TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3508 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3509 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3511 TEMSA TERMO MEK. SAN. VE T.A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3512 GEDİK KAYNAK SANAYİVE TİCARET A.Ş. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C3513 CHEVROLET OTOMOTİV TİCARET LTD.ŞTİ. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3516 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3517 MAN TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
C3518 POLİBAK PLASTİK FİLMSAN.VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3519 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C3521 EGE ÇELİK END.SAN.VE TİC.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3524 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C3525 ÇELİKBİLEK SABUN VEYAĞ SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3527 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3528 TUSAŞ-TÜRK HAVACILIKVE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 060100 AKINCI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3529 GENERAL MOTORS TÜRKİYE LİMİTED ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3530 PHİLSA PHİLP MORRİSSABANCI SİGARATÜTÜN SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3531 BAYER TÜRK KİMYA SANLTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C3532 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3533 EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİSAN.VE TİC.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3535 ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3536 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3537 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3540 SARTEM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C3542 BAREKS PLASTİK FİLMEKSTRÜZYON SAN.TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3543 JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3544 PHİLSA PHİLP MORRİSSABANCI SİGARATÜTÜN SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3545 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C3546 BAK AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C3547 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C3549 KORDSA GLOBAL ENDÜSTİPLİK VE KORD BEZİ SN.VE TİC.A.Ş 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3550 BEKSA ÇELİK KORD SAN. VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C3551 PETKİM AŞ. (TANK-2) 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C7043 MARSA YAĞ SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞTİ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9212 DESTİNA TEKS.ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9213 HÜR SERVİS SOSYAL HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.-1 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9214 ATAKAŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9215 ALTUNAYAR ULUS.GIDATARIM KUM.BİL.SİS.İTH.İHR.SAN.LT- 351800 KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9216 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9234 OLSAN PAZARLAMA VE DIŞ TİC.A.Ş.-1 071000 BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071000
C9239 MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş.-1 340100 A.H.L. YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜ
C9240 MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş.-1 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9242 DESA DERİ SAN.VE TİC.A.Ş.-1 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9246 LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9249 PAŞALILAR PETROL SANTURİZM VE PAZARLTİC.LTD.ŞTİ.-1 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9279 HONDA TÜRKİYE A . Ş.-1 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9280 RAMZEY MOTORSİKLET SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-1 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9289 ŞAHİNLER SUNİ DERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9291 KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİMŞİRKETİ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9293 ALYAK KATI YAKIT PAZARLAMA VE TİCAREONİM ŞİRKETİ 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9297 ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİVE TİCARET A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9298 OMV PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9299 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9300 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9301 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9302 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C9303 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
C9306 PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 330600 MERSİN AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9311 OMV PETROL OFİSİ A.Ş 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9312 OMV PETROL OFİSİ A.Ş 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9321 ROZAK DEMİR PROFİL TİCARET VE SANAYİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9324 ARCADİA GEMİ İŞLERİTİC.LTD.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C9327 AVON KOZMETİK ÜR.SANVE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9329 NAKSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9330 AYHAN SEZER YAĞ VE GIDA ENDÜSTRİSİ TİC.LTD.ŞTİ. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9331 FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİKFABR.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C9334 KANSAİ ALTAN BOYA SAN. VE TİC A Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9337 AKEL GIDA SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9338 CEYMAR GIDA PAZ.TURZSAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 650500 DOĞUBEYAZIT  GÜMRÜK  MÜD.-650500
C9339 ENKA PAZARLAMA İHR.İTH.A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9340 ENKA PAZARLAMA İHR.İTH.A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9341 NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9343 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9344 AK KİM KİMYA SAN.VETİC.A.Ş 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9346 ÖZ MOBİL MADENİ YAĞLAR ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE Tİ 650800 VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650800
C9351 HABAŞ  SINAİ VE TIBBI GAZLAR İSTİHSAL END.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C9354 SIK-AY HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9357 LİKYA ULUSLARARASI KUMANYACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C9359 ABDULKADİR ÖZCAN OTOMOTİV LASTİK SANVE TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9360 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9361 AKEL TEKSTİL SAN.VETİC.A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9362 BAŞHAN TARIMSAL ÜRÜNPAZ.SAN.DIŞ.TİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9363 DİGİ-COM ELEKTRONİKPAZARLAMA A.Ş.. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9364 GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş 440100 MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9365 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9366 TEPE HOME MOBİLYA VEDEK.ÜR.TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9369 KORDSA GLOBAL ENDÜSTİPLİK VE KORD BEZİ SN.VE TİC.A.Ş 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9375 HES HACILAR ELEKTSAN VE TİC AŞ 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
C9376 HEMPEL COATINGS SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9377 KNAUF İNŞAAT VE YAPIELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9378 SİLKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9379 ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC.KİM.ÜR.OTO.PA.SAN.VE TİC.LTD.ŞT 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9380 MATLI YEM SAN.VE TİCAŞ. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9381 MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C9382 HONDA TÜRKİYE A . Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9386 PINAR SAN.GIDA İNŞ.VE NAK SAN VETİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9387 KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİİ A.Ş 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9388 ÖZERŞAH ENERJİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9391 SEVAN DIŞ TİCLTD ŞTİ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9393 AYDIN LİNYİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C9394 ALARGA KUMANYACILIKVE GEMİ MALZEMELERİ TİC.A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9398 ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9399 ATAY MADEN PET.ÜRN.İNŞ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C9400 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9402 SEZON PİRİNÇ VE TARIÜRÜNLERİ GIDA SATİC.A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C9403 PHİLSA PHİLP MORRİSSABANCI SİGARATÜTÜN SAN.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9405 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9406 LOW PROFİLE İSTANBULTEKSTİL SAN.VEDIŞ TİC.A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C9407 İNTER KARBON SANAYİTİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9409 KAYSERİ METAL CENTERSANAYİ VE TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9413 CER ÇELİK ENDÜSTRİSİANONİM ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9416 FIRAT PLASTİK KAUÇUKSAN.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9420 PRİSTA OİL YAĞ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9421 CER ÇELİK ENDÜSTRİSİANONİM ŞİRKETİ 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9427 HATİPOĞLU MADENCİLİKSANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9432 MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9433 TERMAL ELEK.DEVER ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9434 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞ.SAN.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9435 ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. AŞ. 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9437 ARÇELİK A.Ş. 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9438 TOROS TARIM SAN. VETİC. A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9444 TURKUVAZ GAZETE DERGİ BASIM A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C9446 JUNGHEINRICH İSTİF MAKİNALARI SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9447 WILHELMSEN LOJİSTİKHİZMETLER TİC.LTD.ŞTİ. 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C9448 AK KİM KİMYA SAN.VETİC.A.Ş 161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9449 TUSAŞ-TÜRK HAVACILIKVE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 060100 AKINCI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9452 BAYAMTAŞ İTHALAT İHRACAT A.Ş 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9455 DYO BOYA FABRİKALARISAN.VE TİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9456 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9458 MMK ATAKAŞ METALÜRJİSAN.TİC.LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9460 ANADOLU CAMSANAYİ A.Ş 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9462 AKGÜN SERAMİK SANAYİVE TİC.A.Ş. 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
C9463 SAFİ KATI YAKIT SAN.VE TİC.A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9464 HAKAN ÇANTA SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9465 SEZON PİRİNÇ VE TARIÜRÜNLERİ GIDA SATİC.A.Ş. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
C9466 ODAK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9468 AKBA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
C9469 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİC.VE GID.SAN.A.Ş. 353200 İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9470 AGRİMA GIDA TARIM VEDIŞ TİÇ.LTD.ŞTİ 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9471 KAMARİN KUMANYA VE GEMİ MALZEMELERİSAN.VE TİC.LTD.Ş 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
C9473 MERSİN ŞEKER TAR.ÜRNDOĞAL MİN. SU VENAK.SAN. VE A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9475 ESEN PLASTİK SAN.VETİC.A.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9476 YILYAK YAKIT PAZARLAMA TİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9477 DOĞA ORGANİK GIDA VETARIM ÜR.ÜRET.VETİC.İTH.İHR.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C9478 REKOR KAUÇUK SANAYİVE TİCARET A.Ş. 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
C9480 ÇİMSA ÇİMENTOSAN AŞ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9482 ERK PAZARLAMA VE GİYİM SANAYİ TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9484 BOZOK TRAKTÖR ÜRETİMPAZAR.SAN.VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9485 KARACABAY TURİZM VEMOTORLU TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9491 TAILWIND HAVAYOLLARIA.Ş 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9492 SODA SAN AŞ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9493 NOBLE HAMMADDE TİC.AŞ. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C9494 OTAT TARIM ÜRÜNLERİTAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9495 SUNAR MISIR ENTEGRETESİSLERİ SAN.VETİC.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9496 ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. AŞ. 410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9497 MERMERLER OTOMOTİV TAŞ.TUR.TEKS.İNŞ.GIDA VE PAZ.A.Ş. 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9498 ŞAHİN KÖMÜR TİCARETA.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9499 AYDIN KURUYEMİŞ SANVE TİC LTD ŞTİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9502 DOĞA ORGANİK GIDA VETARIM ÜR.ÜRET.VETİC.İTH.İHR.A.Ş. 350900 DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9504 İSKENDERUN DEMİRVE ÇELİK A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜ 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9505 İSKENDERUN DEMİRVE ÇELİK A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜ 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9506 CLARİANT(TÜRKİYE)BOYA VE KİMYEVİ MAD.SAN.VETİC.A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9507 ORCİA OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9508 ŞAHİN KÖMÜR TİCARETA.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9509 FERCO ÇELİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9510 DOĞA ORGANİK GIDA VETARIM ÜR.ÜRET.VETİC.İTH.İHR.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9513 MMK  METALURJİ SANAYİ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9514 BELİNDA DIŞ TİC.TAŞIMA.VE GIDA LTD.ŞTİ. 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9515 ARMADA GIDATİC.SN.LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9517 ATMACA ELEKTRONİKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
C9518 YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9519 FELDA IFFCO GIDA SAN.VE TİA.Ş. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
C9520 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
C9521 AĞIR HADDECİLİK A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9522 GÜNEYSAN GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMŞİRKETİ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9523 NURSAN ELEKTRİK DONANIM SAN.VE TİC.A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
C9524 NAMSAL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
C9525 İSKENDERUN DEMİR VEÇELİK A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9526 FORD OTOMOTİV SANAYİA.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9527 KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
C9528 DOĞA ORGANİK GIDA VETARIM ÜR.ÜRET.VETİC.İTH.İHR.A.Ş. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
C9529 İSKENDERUN DEMİR VEÇELİK A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
C9530 SANCAK UÇAK İÇİ SERVİSLERİ A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
C9533 ALTEK METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
E0002 FORD OTOMOTİV SANAYİA.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
E0003 ENERJİSA 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
E2056 TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
E2057 TUSAŞ TURK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş. 060100 AKINCI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
F0001 KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
F0002 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
F0003 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TASFİŞL.DÖ.SE.İ.G.MÜ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
F0005 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TASFİŞL.DÖ.SE.İ.G.MÜ 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GDO51 TASİŞ İZMİR İŞLT.BÖL.MÜD.DENİZLİ İŞLETME ŞEFLİĞİ 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
GD001 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD002 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
GD003 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
GD004 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ-TAŞIT ÜSTÜ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
GD011 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD018 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 220200 KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜD.
GD019 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD020 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
GD025 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
GD026 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
GD027 ESKİŞEHİR PTT KARGOİŞLEME MERKEZİ MLÜĞÜ 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD028 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
GD031 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
GD038 GÜMRÜK GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD051 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
GD053 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 350500 İZMİR YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD055 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
GD056 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 570100 SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD057 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
GD059 EREĞLİ DEMİR  VE ÇELİK FAB.A.Ş. -1 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
GD060 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 340100 A.H.L. YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜ
G0001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİŞL.DÖ.SE.İ.G.MÜ 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0004 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0008 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0017 BARTIN BELEDİYESİ İKTİSADİ İŞLT.LİMAN İŞLT. 411800 BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411800
G0018 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0019 THY A.O. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0020 TASİŞ İSTANBUL İŞLETME BÖLGE MÜD. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0029 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0034 LİMAK İSKENDERUN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0035 KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 062100 KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0036 GEMPORT GEMLİK LİMANVE DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
G0037 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0038 YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMANAŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0041 TCCD YOLLARI İŞL. GAZİANTEP AMBAR MÜDÜRLÜĞÜ 270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0042 MARDAŞ MARMARA DENİZİŞL.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0053 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 350500 İZMİR YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0057 BESLEYİCİ İNŞ.MÜH.TUR.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-1 270900 ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0058 KUMPORT LİMAN HİZMETVE LOJİSTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0060 MARPORT LİMAN İŞLETMELERİ VE SAN TİC.A.Ş 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0062 AKÇANSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0064 ÇERKEZKÖY GÜM. MD. 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
G0066 KİMO TEKSTİL KONFTİC VE SAN AŞ 070700 ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0090 TCDD İŞL. ALSD. AMBARI 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
G0104 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0105 ÇAKIROĞLU GİRESUN LİMAN İŞLETMESİ A.Ş. 610400 GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0106 SÜMER HOLDİNG A.Ş. TAŞUCU KAĞIT SAN. İŞLETMESİ 330700 TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0109 TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0110 PTT AMBARI 340600 İSTANBUL POSTA GÜMRÜK MÜD.
G0115 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
G0116 ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLT.A.Ş. 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
G0122 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
G0124 MERSİN ULUSLARARASILİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKE 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
G0129 U.N RO-RO İŞLETMELERİ A.Ş 343400 PENDIK GÜMRÜK MÜD.
G0132 ULUSOY DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. 351000 ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0133 BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ  KARGO İŞLEME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
G0134 RİPORT RİZE LİMANI İŞLETMESİ YATIRIMA.Ş. 610200 RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0138 TCDD LİMAN İŞL. MD. (CFS-1) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0139 TCDD LİMAN İŞL. MD. (CFS-2) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0140 TCDD LİMAN İŞL. MD. (CFS-3) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0142 TCDD LİMAN İŞL. MD. (AÇIK AMBAR) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0143 TCDD LİMAN İŞL. MD. (LİMAN SAHASI) 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
G0157 TCDD LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.. 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
G0160 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD. 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
G0162 GEMLİK GÜBRE SANAYİANONİM ŞİRKETİ 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
G0163 DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0164 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0165 NİL ANTREPOCULUK DEPOLAMA GIDA İNŞAAT TEKSTİL SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0166 URART GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞL.VE TİC.A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
G0168 KROMAN ÇELİKSAN AŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0171 EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT A.Ş. 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0172 DELTA DENİZCİLİK VETİCARET AŞ. 331000 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0177 AKSARAY ORGANİZESAN.MÜD. 061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0178 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0180 U.N RO-RO İŞLETMELERİ A.Ş 343400 PENDIK GÜMRÜK MÜD.
G0182 DORTEK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş. 411700 KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411700
G0184 CAN ULUSLAR ARASI AĞIR NAK.ANTREPO VE OTO.TİC.LTD.ŞT 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0187 ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ VETİCARET A.Ş. 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
G0194 MERSİN ULUSLARARASILİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKE 330300 MERSİN YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0197 YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMANAŞ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0199 MERSİN ULUSLARARASILİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKE 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
G0200 RODA LİMAN DEPOLAMAVE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
G0201 AUTOPORT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0204 HURSAN LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0205 ÇOLAKOĞLU METALURJİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0208 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 331000 İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0210 ÇOLAKOĞLU METALURJİA.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0211 BORUSAN LOJİSTİK DAĞDEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
G0212 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
G0213 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0214 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
G0215 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0216 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
G0217 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
G0218 İZMİR YOLCU SALONU POSTA İŞLEMLERİ 350500 İZMİR YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0219 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0220 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0221 DHL WORLDWİDE EXPRESS TAŞIMACILIK VETİC.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0222 ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİCARET A.Ş 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0223 DHL WORLDWİDE EXPRESS TAŞIMACILIK VETİC.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0224 NEMPORT LİMAN İŞLETMVE ÖZEL ANTREPOTİC. ANONİM ŞİRK 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G0227 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
G0228 S SİSTEM LOJİSTİK HİZM.A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0229 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0230 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0232 EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G0235 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
G0236 YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TURİZM TİC.A.Ş. 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
G0237 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
G0238 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0239 FORD OTOMOTİV SANAYİA.Ş. 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0240 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0241 İSKENDERUN DEMİRVE ÇELİK A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜ 310600 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (TRANSİT)
G0242 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0243 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
G0244 MARDAŞ MARMARA DENİZİŞL.A.Ş. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G0245 MANİSA ORGANİZE SANAYİ LOJİSTİK HİZMRİ A.Ş. 351700 MANİSA GÜMRÜK MÜD.
G0246 THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş. 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0247 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
G0252 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
G0253 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
G0254 ZEYPORT ZEYTİNBURNULİMAN İŞL.SAN.VETİC. A.Ş. 343300 ZEYTİNBURNU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0256 HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0257 ÇELEBİ HAVA SERVİSİA.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0258 ANKARA LOJİSTİK YATIRIMLARI VE AKARYAKITTİC.A.Ş. 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0259 SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİMKETİ 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0260 EXPEDİTORS İNTERNATIONAL TAŞIMACILIKVE TİC.A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0261 TNT INTERNATİONAL EXPRESS TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ. 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
G0262 S SİSTEM LOJİSTİK HİZM.A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0263 ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0267 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0268 HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0269 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
G0270 JCL OVERLAND LOJİSTİK LTD.ŞTİ. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
G0271 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
G0273 ASSAN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0274  HİTİT TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT GÜM.MÜŞ.S.VE T.L.Ş 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
G0275 LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0276 SAMSUNPORT-SAMSUN ULUSLARARASI LİMANETMECİLİĞİ A.Ş. 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0277 İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G0278 ÇOLAKOĞLU METALURJİANONİM ŞİRKETİ 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0279 TUSAŞ-TÜRK HAVACILIKVE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0280 HANDERHAN LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
G0282 S SİSTEM LOJİSTİK HİZM.A.Ş. 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
G0283 PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLT.A.Ş. 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
G0284 İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G0285 EFESAN DEMİR SAN VETİC A Ş 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G0286 KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 060500 KONYA GÜMRÜK MÜD.
G0997 THY A.O. 067777 MUHTEST1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G16000008 EKİN ATA NAK.İNŞ.TAAH.TUR.PET.ÜRÜ.PAZ.SAN.VE.TİC.A.Ş 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G31000001 ALTIN ATEŞ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G31000005 İSKENDERUN GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G31000006 ALTIN ATEŞ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G31000008 ALTIN ATEŞ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G31000009 HACI CEYHANLAR TARIMÜR.AKAR.TEK.NAK.İN.T.VE SA.LT.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G33000001 SANKO PETROKİMYA MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 331500 YUMURTALIK SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-331500
G34000003 BİLİN GLOBAL TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G34000004 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G35000005 HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
G35000006 BATIÇİM BATI ANADOLUÇİMENTO SANAYİİA.Ş. 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G59000002 ASYAPORT LİMAN ANONİM ŞİRKETİ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
G59000003 MARTAŞ MARMARA EREĞLİSİ LİMAN TESİSLERİ A.Ş 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
G7071 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRL 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G7073 NASCO GAYRİMENKUL YATIRIM DAN.HİZ.TİC.A.Ş. 271100 GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
G7074 ODRAP İNŞAAT TAAHHÜTTURİZM VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 590200 ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200
G7075 PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLT.A.Ş. 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
G7076 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIMA.Ş. 590800 BİGA GÜMRÜK MÜD.
G7077 ALMO PETROL ÜRÜN.ANTVE LOJİSTİK HİZMDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
G7078 S SİSTEM LOJİSTİK HİZM.A.Ş. 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
G7079 SCHENKER ARKAS NAKLİYAT VE TİCARET A. Ş. 353200 İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G7081 TDİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
G7083 MERSİN ULUSLARARASILİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKE 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
G7084 KAHRAMANLI ULUSLARARNAKLİYE SANAYİ VCARET LTD.ŞTİ. 330100 MERSİN GÜMRÜK MÜD.
G7086 EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
G7088 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
G7089 DHL GLOBAL FORWARDING TAŞIMACILIK A.Ş 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G7090 TNT INTERNATİONAL EXPRESS TAŞIMACILIC.LTD.ŞTİ. 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
G7091 DEVLET DEMİRYOLLARIİŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
G7095 MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 590200 ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200
K06000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
K06000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 060500 KONYA GÜMRÜK MÜD.
K06000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 060700 ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K06000012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070900 FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070400 ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070500 KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
K07000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070700 ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K07000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071200 DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071200
K07000012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071000 BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071000
K07000013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071400 MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071400
K07000014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071400 MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071400
K16000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K16000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 161600 AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-161600
K16000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K16000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 161900 KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K21000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 210300 NUSAYBİN GÜMRÜK MÜD.-210300
K21000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 210300 NUSAYBİN GÜMRÜK MÜD.-210300
K21000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 210600 İPEK YOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210600
K22000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220800 DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K22000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220800 DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K22000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 221300 HAMZABEYLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K22000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 221300 HAMZABEYLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K22000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
K22000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
K22000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
K22000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
K22000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
K27000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270900 ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 271000 KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270300 ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270300 ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270600 AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270200 İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K27000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270200 İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310800 ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310500 YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310500 YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310500 YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310500 YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000011  UMAT UMUMİMAĞAZALAR T.A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K31000012 LİMAK İSKENDERUN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K33000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330700 TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K33000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K33000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330700 TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 353300 ALAŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 353400 AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 353400 AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 350900 DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 351800 KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 352800 UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 352800 UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 351000 ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K35000013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
K35000014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 351000 ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K41000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411700 KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411700
K41000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
K41000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
K41000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411800 BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411800
K44000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440200 KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K44000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440300 ELAZIĞ GÜMRÜK MÜD.
K44000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440100 MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K44000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440400 Sivas Gümrük Müdürlüğü
K55000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K55000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 550200 ORDU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K55000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 550300 ÜNYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ
K55000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 550700 ÇORUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K55000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 551100 İNEBOLU GÜMRÜK MÜD.
K59000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
K59000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590800 BİGA GÜMRÜK MÜD.
K59000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
K59000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590500 ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590500
K59000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590200 ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200
K59000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590200 ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200
K59000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 590200 ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-590200
K61000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610200 RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K61000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610400 GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
K61000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
K61000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
K61000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
K61000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
K61000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
K65000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041600 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041600
K65000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041600 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041600
K65000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041700 ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041700
K65000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041800 DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800
K65000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041800 DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800
K65000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041800 DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800
K65000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041800 DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800
K65000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 651100 TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜD.-651100
K65000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 651000 KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-651000
K65000014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 042200 IĞDIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-042200
K65000015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 042200 IĞDIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-042200
N07000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
N07000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
N07000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071400 MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071400
N27000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270300 ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS001 SUPALAN SAHASI 340300 A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS0010 SUPALAN SAHASI 342400 YEŞILKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS002 SUPALAN SAHASI 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
SS003 SUPALAN SAHASI 341300 HALKALI GÜMRÜK MÜD.
SS004 SUPALAN SAHASI 341200 ERENKÖY GÜMRÜK MÜD.
SS005 SUPALAN SAHASI 343100 AMBARLI GÜMRÜK MÜD.
SS006 SUPALAN SAHASI 340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜD.
SS007 SUPALAN SAHASI 590400 ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD-590400
SS008 SUPALAN SAHASI 340600 İSTANBUL POSTA GÜMRÜK MÜD.
SS011 SUPALAN SAHASI 340800 KARAKÖY YOLCUSALONU GÜMRÜK MÜD.
SS012 SUPALAN SAHASI 342200 İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE GÜMRÜK
SS014 SUPALAN SAHASI 340700 BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS015 SUPALAN SAHASI 350300 İZMİR GÜMRÜK MÜD.
SS016 SUPALAN SAHASI 351900 ALİAĞA GÜMRÜK MÜD.
SS017 SUPALAN SAHASI 352200 EGE SERBEST BÖLGE GÜM.MÜD.
SS018 SUPALAN SAHASI 351700 MANİSA GÜMRÜK MÜD.
SS019 SUPALAN SAHASI 350700 A.MENDERES GÜMRÜK MÜD.
SS020 SUPALAN SAHASI 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
SS021 SUPALAN SAHASI 353100 İZMİR SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS022 SUPALAN SAHASI 220200 KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜD.
SS023 SUPALAN SAHASI 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS024 SUPALAN SAHASI 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
SS025 SUPALAN SAHASI 590100 TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜD.-590100
SS026 SUPALAN SAHASI 220800 DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS027 SUPALAN SAHASI 410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS028 SUPALAN SAHASI 410500 DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS029 SUPALAN SAHASI 411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS030 SUPALAN SAHASI 411400 KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS031 SUPALAN SAHASI 410300 DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS032 SUPALAN SAHASI 160100 BURSA GÜMRÜK MÜD.
SS034 SUPALAN SAHASI 160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜD.
SS035 SUPALAN SAHASI 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS036 SUPALAN SAHASI 160400 GEMLİK GÜMRÜK MÜD.
SS037 SUPALAN SAHASI 060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
SS038 SUPALAN SAHASI 061600 ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS039 SUPALAN SAHASI 060600 KAYSERİ GÜMRÜK MÜD.
SS040 SUPALAN SAHASI 060500 KONYA GÜMRÜK MÜD.
SS041 SUPALAN SAHASI 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
SS042 SUPALAN SAHASI 070300 ANTALYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜD.
SS043 SUPALAN SAHASI 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
SS045 SUPALAN SAHASI 330500 MERSİN SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜD.
SS046 SUPALAN SAHASI 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS047 SUPALAN SAHASI 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS048 SUPALAN SAHASI 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS049 SUPALAN SAHASI 310800 ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS051 SUPALAN SAHASI 270300 ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS052 SUPALAN SAHASI 210400 HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-210400
SS053 SUPALAN SAHASI 411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411500
SS054 SUPALAN SAHASI 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS055 SUPALAN SAHASI 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SS057 SUPALAN SAHASI 610300 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-610300
SS058 SUPALAN SAHASI 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
SS059 SUPALAN SAHASI 061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
S33000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
S65000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 042200 IĞDIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-042200
T33000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330700 TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
T44000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440100 MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
YUM1 ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y06000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y06000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 060700 ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y07000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜD.
Y07000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y07000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070200 ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y07000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071000 BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071000
Y07000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071000 BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071000
Y07000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070800 DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y07000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070400 ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y07000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070400 ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y07000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 070500 KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y07000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071300 MİLAS HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y07000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071200 DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071200
Y07000014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 071400 MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-071400
Y16000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 161600 AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-161600
Y16000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y16000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 161700 İNEGÖL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y16000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 161900 KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y21000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 210300 NUSAYBİN GÜMRÜK MÜD.-210300
Y22000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220800 DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y22000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 221300 HAMZABEYLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y22000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220500 İPSALA GÜMRÜK MÜD.
Y22000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220700 PAZARKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y22000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220600 UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y22000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 220400 KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 271100 GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y27000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 271100 GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y27000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 271100 GAZİANTEP HAVALİMANI GÜMRÜK MÜD.
Y27000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 271000 KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270900 ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270300 ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000008 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270600 AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000009 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270600 AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000010 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270200 İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y27000011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 270400 ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310800 ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310500 YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y31000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 310400 CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y33000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330700 TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y33000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330300 MERSİN YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y33000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 330900 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y34000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 343200 SABIHA GÖKÇEN HAVALIMANI GÜMRÜK MÜD
Y34000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 343400 PENDIK GÜMRÜK MÜD.
Y35000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 351800 KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y35000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 351000 ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y35000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 352100 DENİZLİ GÜMRÜK MÜD.
Y41000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 411600 ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-411600
Y44000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440300 ELAZIĞ GÜMRÜK MÜD.
Y44000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440100 MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y44000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 440400 Sivas Gümrük Müdürlüğü
Y55000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 550100 SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y55000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 551100 İNEBOLU GÜMRÜK MÜD.
Y61000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y61000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y61000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 610100 TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Y61000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
Y61000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
Y61000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 611500 SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-611500
Y65000001 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041600 GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041600
Y65000002 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 650900 ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-650900
Y65000003 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041700 ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041700
Y65000004 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 041800 DİLUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-041800
Y65000005 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 651100 TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜD.-651100
Y65000006 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 651000 KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-651000
Y65000007 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASF.HİZNEL MÜDÜRLÜĞÜ 651000 KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-651000
DAHA FAZLA

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 23.04.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 23.04.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır.
Varış öncesi bildirim yapabilecek olan firmalar kimlerdir? 
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacaktır. Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuracaktır. Başvuru sahibine ilişkin koşullar(Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 4. Maddesinde belirtilmiştir.
İzin süresi ne kadardır ?
 
İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri tarafından kullanılması halinde sertifikanın askıya alınması, geri alınması ve iptal edilmesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edildiği tarih itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri varış öncesi gümrük işlemlerinden faydalanamaz.
Hangi İşlemlerde ve Hangi Rejimlerde Kullanılır?
 
Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilir.
Söz konusu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesi Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemeler Gümrükler Genel
Müdürlüğünce gerçekleştirilir.
Beyannameye İlişkin Hususlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Beyan Kontrol İşlemleri Nelerdir ?
Varış Öncesi Gümrükleme İzni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir. İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner
İçerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olmalı ve başka alıcılara ait eşya olmamalıdır.
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasına (İlgili kurumlarca yapılacak kontrollerin, gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılması durumunda) göre herhangi bir kontrole tabi olan eşyanın, kontrole ilişkin izin/uygunluk yazısının beyannameye kaydedilmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir.
İzin kapsamındaki eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilmekte olup bu eşyanın sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.
Gümrük beyannamelerinin beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez. Varış Öncesi gümrük işlemleri kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu itibarıyla veya belge kontrolüne tabi tutulmaksızın gerçekleştirilir.
Eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu kontrol edilen veya belge kontrolüne tabi tutulmayan bu Tebliğ kapsamındaki gümrük beyannamelerinin, herhangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar fiziki muayeneye yönlendirilmesi mümkündür.
Beyanın kontrolü tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir.
Saha çıkış işlemleri nasıl yapılır ?
 
Sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaksızın işlem görerek serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyanname kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerlerin saha çıkışı yapılabilir.
Söz konusu konteynerler varış bildirimi onayıyla beraber tahliye planının yapılmasını teminen liman işletmesine bildirilir.
Sonradan Kontrol İşlemleri ve İznin Geri Alınması ?
 
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol kapsamında denetlenir veya beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yer alan Kontrol Şubelerince incelemeye tabi tutulur.
Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlü, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzni geri alınır. İzni geri alınan yükümlünün Tebliğ hükümlerinden tekrar faydalanabilmesi için şartların sağlanması ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yeniden izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Mustafa Sağdıç 
Gümrük Müşaviri
(ALINTIDIR)
DAHA FAZLA