Yerli Ürün Pazarlama ve Satış İşlemleri ilgili  sorularınızı whatsapp üzerinden sormak için tıklayınız.  http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html 

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere;

  •  İşletmelerin ürünleri için uluslararası pazar araştırmasının yapılması,
  • İşletmelerin ürünlerinin belirlenen ülke ve sektörlerdeki potansiyel alıcılarının tespiti ve potansiyel alıcı veritabanının oluşturulması,
  • İşletme yönetimine, ihracat akışı ve ihracat iş süreçlerine dair konularda yönetim düzeyinde ihracat eğitimleri  verilmesi,
  • İşletmelerin ihracat sistemlerinin oluşturulmasıihracat iş süreçlerinin belirlenmesi, görev tanımlarının hazırlanması,
  • İhracat süreçlerinde görevli personelin pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olması için ihracat personeli eğitimlerinin verilmesi,
  • İhracat performans kriterlerinin tespiti ve denetim mekanizmasının oluşturulması

başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.