Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2429 ve 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile “İthalat rejimi kararına ek kararlar” kapsamında tekstil konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünler ile bazı sanayi ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Söz konusu kararlar çerçevesinde;Sanayi ürünlerinde 29. Fasıl ile 97. Fasıllar arasında yer alan 1.200 civarında ürüne %5,5 ile @ arasında,
Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde ise 2 bine yakın ürüne %8 ile %50 arasında
değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

İlgili kararlar 21 Nisan 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacaktır.

Bahse konu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların bugünden itibaren (kararın yayınlandığı tarih) 30 gün içinde tescil edilmesi durumunda söz konusu karar hükümleri uygulanmayacak, ilave Gümrük vergisinden muaf olarak ithali gerçekleştirilebilecektir.

İlave gümrük vergisi bazı ülke grupları için uygulanmamakta olup, söz konusu ülkeler; AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, İsrail, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Kırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, G.Kore, Malezya ve Singapur’dur.

Söz konusu Kararlara,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-1.pdf ve

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf

adreslerinden erişilebilmektedir.

Saygılarımızla,