2018 Gümrük Tarife Cetveline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 TGTC – 2018 GTIP Kodları – Gtıp kolerasyon

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm