Gümrük Kanunu tam metni için tıklayınız

Alternatif link: http://ggm.gtb.gov.tr/data/521efb68487c8e6f0c303249/G%C3%9CMR%C3%9CK%20KANUNU.pdf.3.2.2017.pdf