Alıntı: Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
13.08.2020

Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Sunum başlıkları 

 • İhracat bedellerinin getirilmesi
 • Tahsil şekilleri
 • Peşin döviz
 • Özelliği olan ihracat
 • İhracat bedelinin tahsili ve kabulü
 • Kabul edilen ödeme şekilleri
 • Afganistan, Irak ve Libya
 • İhracatçı dışındaki başka kişiye gelen para
 • İhracat bedelinin tespiti
 • İhracat bedellerinin transferi
 • Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri (Canlı, cash, trink)
 • İhracatçı dışındaki firmalara gelen ihracat bedelleri
 • İhracat fiyatının değişmesi
 • Alıcı değişikliği
 • Döviz tevdiat hesabından ihracat bedeli kabulü
 • İndirim ve mahsup işlemleri
 • İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler
 • İhracat hesabının kapatılması
 • İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka
 • İhracat hesabının kapatılmasında ibrazı zorunlu belgeler
 • Ek süre
 • Terkin
 • VD başkanlıkları veya müdürlüklerine bildirim
 • Müeyyide

Kaynak

– İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

– 16.01.2020 Tarihli Merkez Bankası Genelgesi