İhracat & Aracı ihracat işlemleri

Aracı İhracat İşlemleri ilgili ilave sorularınızı whatsapp üzerinden sormak için tıklayınız.  http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html {–Tıklayın 

Aracı ihracat ile ilgili bilgilendirme notları

Aracı Dıș ticaret firmaları üzerinden ihracat yapmanın belirli avantajları vardır:

Uygun maliyet

İhracat yapmak için Yabancı dil bilen,

Dış ticaret işlemlerine hakim bir çalıșan

istihdam etmenize gerek kalmaz.

Operasyonel kolaylık

Dıș ticaret firması

birçok işlemi yapmaktadır.

İhracatın operasyonu

anlamında size kolaylık sağlar.

İmalatçı firma dıș ticaret

firmasına satıș yapar. Tüm

ihracat ișlemlerini dıș ticaret

firması gerçekleștirir. Gümrük

beyannamesinde ihracatçı firma

olarak aracı firmanın ismi yazar.

Odaklanma

İhracat süreci ve ișlemleri detaylı

ișlemlerdir. İmalatçı bir firmanın

bu ișlemleri takip etmesi ve

yönetmesi için zaman ayırması,

eleman istihdam etmesi

gerekebilir. Bu da, asıl faaliyet

konusu olan imalatına

odaklanmasını zayıflatabilir.

İhracat ișlemlerini bașka bir

firmaya vermek, asıl faaliyet

odağınızı kaybetmemenizi sağlar.

Ülkemizde aracı firmalar ile çalıșan

șirketler olmasına rağmen birçok

șirket de bu firmalar ile çalıșmak

istemez. Aracı firmayı, ișlerini

kolaylaștıran bir çözüm ortağı olarak

görmekten ziyade kârlarına ortak

olan bir firma olarak görürler. Bu

nedenle de mümkün olan en kısa

sürede, ithalatçı firmaya doğrudan

ulașarak aracı firmayı devre dıșı

bırakmaya çalıșırlar. Bu sayede daha

fazla kâr elde edeceklerine inanırlar.

Halbuki aracı firma olmasa o ihracatı

yapıp yapamayacaklarını

düșünmezler. Veya aracı firma

sayesinde ișlerinin çok rahat bir

șekilde ilerlediğini dikkate almazlar.

Yurt dıșında ise birçok imalatçı firma

ihracat yapmıyor. Tüm ihracat

ișlemleri için anlaștıkları bir

aracı/ihracatçı firma ile çalışıyorlar.

Kendi ișleri olan imalata odaklanmayı

tercih ediyorlar. İthalatta da aynı

durum geçerli. Bu konuda birçok

örneğe rastladım. Son denk geldiğimi

sizinle paylașmak istiyorum.

Denizli’de ham bez üreten bir firma

Belçika’ya ihracat yapıyor. Belçika’da

ham bezi satın alan firma bir aracı

firma. Aracı firma, üretim yapan

bașka bir firma için ithal ediyor bezi

ve daha sonra üreticiye satıyor.

Geçtiğimiz aylarda aracı firma ve

üretici firma birlikte Denizli’ye

geldiler. Denizli’deki ham bez üreten

firmayı ziyaret ettiler. Ülkelerine

döndükten sonra da sistem aynı

șekilde ișlemeye devam etti. Yani

hâlâ aracı firma üzerinden yapılıyor

ithalat. Üretici firma ithalat ile

uğrașmıyor. İthalatta yașanabilecek

riskleri aracı firmaya yüklüyor.

Kendisi ürün, ülkesine geldiğinde

satın alarak üretimini

gerçekleștiriyor. Bu sayede ișleri,

sorunsuz bir șekilde yürüyor.

Kâr ortağı

Aracı firmayı, birçok firma

“çözüm ortağı” yerine “kâr

ortağı” olarak görüyor. Aracı

firmanın kendi kârından pay

aldığını düşünüyor. O firma

olmazsa daha çok kâr elde

edeceğine inandığı için aracı

firmayı aradan çıkartmaya

çalışıyor. “Aracı firma olmazsa o

ihracatı yapabilir miydim?”

sorusunu kendisine sormasında fayda var.

Komisyon oranı

Ticarette süreklilik için her iki

tarafın da kazanması gerekiyor.

Her iki taraf da ilișkiden memnun

olmalı ki ticaret devam etsin.

Bunun sürekliliği için de

belirlenen komisyon bedeli,

imalatçı firmayı üzmemeli, aracı

firmayı da tatmin etmeli. İhracat

yapmak adına imalatçılar yüksek

komisyon ödememeli. Her iki

taraf da birbirine güvenmeli.

İmalatçı ihracat yaptığında

kendisinin de kazanacağını

bilmeli, aracı firma ihracat

yapıldığında komisyon ödemesini

sorun olmaksızın alacağını

bilmeli. Aralarındaki ilișki kazan kazan

ilişkisi olmalı ve bu durum

sadece kelimede değil,

uygulamada da esas olmalı.

Uzmanlașma

Türkiye’de birçok firma her iși

kendisi yapmaya çalıșıyor.

Uzmanlașma konusunda gerekli

özeni göstermiyorlar. Sermaye

ile birçok șeyin üstesinden

gelineceğine dair (bence yanlıș)

bir düșünce var. Bu yüzden

firmalar birçok sektöre araștırma

yapmaksızın giriyor. Siz

üretiminizi yapın, ihracatı aracı

firmanız düșünsün. Yeter ki aracı

firmayı dikkatli seçin.

 

Aracı ihracat veya Normal ihracat sonuçta 2023 için 500 Milyar Dolar ihracat hedefinde bol üretim ve satış diliyorum.

Aracı İhracat İşlemleri ilgili ilave sorularınızı whatsapp üzerinden sormak için tıklayınız.  http://gumrukmusaviri.net/whatsapp.html {–Tıklayın 

 

 • İhracat nedir?

  Bir ürünün, farklı bir ülkedeki alıcıya satılmasıdır. Ürün karşılığında döviz geliri elde edilir.

 • Vesaik nedir?

  İhracatçı tarafından hazırlanan yükleme evraklarıdır.

 • INCOTERMS ne demek?

  International Commercial Terms kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından belirlenen teslim şekilleridir. Son olarak 2010 sürümü kullanılmaktadır.

 • Peşin ihracat nedir?

  İhracatçı firmanın, malları göndermeden önce tüm parasını tahsil ettiği ihracat türüdür.

 • Mal mukabili ihracat nedir?

  İhracatçı mal bedelini, ürünler karşı tarafa gittikten sonra teslim alır. Açık hesap olarak adlandırılabilir.

 • Akreditif nedir?

  Akreditif, alıcının, satıcı yerine bir banka tarafından kredilendirilmesi olarak değerlendirilebilir. Bankalar, uygun vesaik ibrazı karşılığında mal bedelini ödemeyi taahhüt ederler. Alıcı ve satıcının birbirini tanımadığı durumlarda, yüksek miktarlı siparişlerde tercih edilir.

 • Poliçe (bill of exchange/draft) nedir?

  Alacaklının tanzim ettiği, belirli bir tarihte belirli bir miktarın satıcıya ödeneceğini bildiren kayıtsız şartsız ödeme emridir.

 • Bono (promissory note) nedir?

  Borçlunun düzenlediği, belirli bir tarihte, belirli bir miktarı bildiren ödeme sözüdür.

 • Konşimento nedir?

  Taşıma senedi de denir. Kıymetli bir evraktır. Malların teslim alındığı gösterir. Üzerinde gönderen ve alıcının bilgilerini bulunur. Malların mülkiyetini taşır.

 • Menşe şahadatnamesi nedir?

  Bir malın üretildiği ülkeyi gösterir. Ticaret odası tarafından onaylanır.

 • ATR Belgesi

  Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye’ye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan taşıma belgedir.

 • EUR 1 Belgesi

  Türkiye’nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belgedir.

 • EFTA Ülkeleri

  Avrupa Serbest Ticaret Birliği anlamına gelir. European Free Trade Association kelimelerinin kısaltmasıdır. İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerinden oluşur.

 • Rezerv Bildirim Formu

  Akreditifte, bankaya ibraz edilen vesaikte bulunan uyumsuzlukların firmaya bildirildiği formdur.

 

İHRACAT YAPMAK İSTİYORUM?

YURT DIŞINA ÜRÜN SATMAK İSTİYORUM NASIL BİR YOL İZLENMELİ ? DİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ SAYFAMIZDA TÜM DETAYLARI BULABİLİRSİNİZ.

İHRACAT YAPMAK İSTİYORUM? YURT DIŞINA ÜRÜN SATMAK İSTİYORUM